den 22 mars 2024

Världens minsta sköldpadda får hjälp av Nordens Ark

Vallarta slamsköldpadda är endemisk till ett litet område vid Ameca River i Mexico, nära den populära turistorten Puerto Vallarta, som också gett sköldpaddan dess namn. Där lever den i långsamt rinnande bäckar och träsk nära kusten.

Området har i decennier exploaterats kraftigt för att gynna turistnäringen, vilket resulterat i en förödande förlust av livsmiljöer för sköldpaddan. Nu riskerar de få områden som återstår att köpas upp och förstöras för alltid.

För att rädda sköldpaddan startade Turtle Island upp ”Proyecto Casquito de Vallarta” tillsammans med Centro Universitari de la Costa och University of Guadalajara. De kämpar nu för att kunna köpa den återstående marken för att skydda arten, men det görs i hög konkurrens och till upptrissade priser. Målet är att kunna etablera en semi-vild population på de köpta markområdena.


Vallarta slamsköldpaddor med ungar. Foto: Turtle Island

Nordens Ark stödjer räddningsarbetet av vallarta slamsköldpadda
De sista kvarvarande sköldpaddorna har samlats in från det vilda för att hindra en total utrotning av arten. De hålls nu i ett nybyggt center där man samlar kunskaper om artens biologi, reproduktion och levnadssätt i kampen för att rädda arten. Här kommer sköldpaddorna att kunna föröka sig för att i framtiden sättas ut i skyddade områden. Stödet från Nordens Ark har varit en viktig faktor för uppbyggandet av verksamheten på centret.

Artfakta
Vallarta slamsköldpadda (Kinosernon vogti) är världens minsta sköldpadda där honan blir 10 cm och hanen dryg 7 cm. För att kompensera för sin storlek har hanen en klargul fläck på ovansidan av huvudet.

Det faktum att arten är världens minsta sköldpadda och dessutom har ett ovanligt utseende, har gjort den särskilt populär på den illegala exotiska husdjursmarknaden. Något som tillsammans med exploateringen av dess livsmiljöer lett till dagens akuta situation.