den 3 maj 2023

Vi bygger för sydlig kärrsnäppa

Arbetet för att rädda den sydliga kärrsnäppan i full gång vid fågelstationen på Öland. Vårens stora inventering pågår, det letas efter bon på Schäferiängarna och i dagarna monterades den första utomhusvoljären på strandängen. Riktigt så här fort gick det dock inte i verkligenheten – tack och lov för timelapse på kameran 😉. Nu är vi mer taggade än någonsin att rädda den sydliga kärrsnäppan!

Läs mer om arbetet för att rädda den sydliga kärrsnäppan på www.sydligkarrsnappa.se