den 10 mars 2020

Vi har nominerats till WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

Idag tillkännagavs att Nordens Ark är en av fem finalister som har chans att vinna det prestigefyllda WIN WIN Gothenburg Sustainability Award.

Sedan 2000 har WIN WIN Gothenburg Sustainability Award uppmärksammat framstående insatser över hela världen till förmån för människan, planeten och vår gemensamma framtid. I år är Stiftelsen Nordens Ark nominerad tillsammans med fyra andra stora internationella initiativ och personer.

– Jordens biologiska mångfald är av avgörande betydelse för vår existens. Trots denna insikt bland forskare har frågan en tendens att falla mellan politiska stolar. Faktum är att den biologiska mångfalden är starkt sammankopplad med många av de frågor som vi tenderar att ge mer uppmärksamhet åt, till exempel klimatförändringarna. Därför har vi valt biologisk mångfald som 2020 års tema för WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, säger juryordförande Emma Dalväg.

Under vintern har juryn tagit emot nomineringar av många lovande initiativ och kandidater som arbetar för att främja eller uppmärksamma biologisk mångfald. Nu presenterar juryn fem finalister.

Nordens Ark har utsetts till finalist för ”sitt konkreta arbete med att bevara och föda upp utrotningshotade arter, och att de genom sin park erbjuder naturnära upplevelser som ger besökare en relation till utrotningshotade djur. Därmed ökar de förståelsen för vikten av biologisk mångfald.”


Grönfläckiga paddor som Nordens Ark släppt ut i det vilda på Öland.

- Vi är väldigt stolta och glada över att ha blivit nominerade till ett så prestigefyllt pris, säger Nordens Arks vd Mats Höggren. Det är en ära att nämnas i samma sammanhang som de övriga nominerade.

Hoten mot den biologiska mångfalden är akut och vi måste alla göra vad vi kan i det här läget. Bredden på finalisterna visar hur viktigt det är att jobba på många fronter, fortsätter han.

Årets vinnare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award kommer att offentliggöras på Biologiska mångfaldens dag den 22 maj.

Övriga nominerade är:
Lübeckmodellen är en skogsbruksmetod där den odlade skog ska vara så lik den naturliga skogen som möjligt

Den internationella panelen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) är ett mellanstatligt organ som sammanställer och förser beslutsfattare med kunskap om världens biologiska mångfald och dess tillstånd.

Dr Jane Goodall har dedikerat sitt liv åt att studera och bevara schimpanser, och är en av världens främsta experter på apors beteende.

Raoni Metuktire är ledare för det brasilianska ursprungsfolket Kayapo och är en tydlig motståndare till den ohållbara utvecklingen i Brasilien, vilket inkluderar konstruktionen av Belo Monte-dammen, avskogningen av Amazonas och utradering av inhemsk kultur.