den 29 augusti 2016

Vinnare tipspromenad

Grattis till Lars Henriksson, Sven Setterqvist och Theo Meijer vinnarna i tipspromenaden den 28 augusti.

De rätta svaren är:

  1.     Hur lång är Åbyfjorden? (från Stranderängsbro till havet) X – 12 km
  2.     Nordens Ark ska födda upp en hotad fjärilsart som tillhör gruppen dagfjärilar. Vad heter den? X - Mnemosynefjäril
  3.     Vad heter Nordens Arks förskola? 2 – Sjur och Skurförskola
  4.     Vilken av följande buskar eller träd tappar INTE sina löv på hösten? X - Järnek
  5.     Vad kallas området inom biologin där man studerar växtriket? 1 - Botanik
  6.     Genom vilket projekt vill Nordens Ark göra naturen mer tillgänglig för personliga assistenter och deras brukare? 2 – Djur och Natur
  7.     Vad kallas läran om svampar? X – Mykologi
  8.     Vilket träd förutom det som visas på bilden har också frön som kallas ollon? 2 - Bok
  9.     Vad har retiler som amfibier saknar? 1 – Fjäll
  10.     Vilken är den enda kontinent på jorden där djuret på bilden lever i det fria? X - Asien

Utslagsfråga: Hur många kastanjer är det? – 60 st