den 8 augusti 2016

Vinnare tipspromenad

Vinnare i tipspromenaden den 31 juli är Jonas Andersson, Harriet Larsson och Anette Andersson. Stort grattis!

De rätta svaren är:

  1. Vad ska hindra djuren i ekoparken från att lämna sina hagar/gå över vägen? 1 - Färist.
  2. Vad kallas stenen som används vid slipning av en lie? X - Brynsten
  3. Vem är Nordens Arks högsta beskyddare? 1 - HKH Kronprinsessan Viktoria
  4. Vem skapade konstverket ovan? X - Pål Svensson
  5. Djuret på bilden är Europas största kattdjur. Vilket är det vetenskapliga namnet? X - Lynx lynx
  6. Ormen på bilden är en av arterna som finns i Sverige. Vad kallar man en ung individ av denna art? 2 – Äsping
  7. Vad kallas en organism som utnyttjar resurser på ett annat djurs eller växts bekostnad? 1 – Parasit
  8. Vilket av följande djur tillhör inte familjen hunddjur? 2 - Järv
  9. Vad heter djuret på bilden? 2 - Grönfläckig padda
  10. Vad är näver? 2 - Yttersta lagret av bark på en björk

Utslagsfråga: Hur mycket väger vetet? - 848 g