den 31 oktober 2018

Visenttjuren väger sig själv

I ett spännande projekt har Nordens Ark under två månader jobbat med att få visenterna att stanna till på vågen som placerats i passagen mellan två av hägnen. När de gör det aktiveras en kamera som filmar och fotograferar djuret och vågdisplayen samtidigt.

Sedan i somras betar sex visenter på Nordens Ark, fem kor och en tjur. För att kunna följa deras vikt och hälsa har vi utarbetat ett självvägningssystem som bygger på att en rörelseaktiverad kamera fångar både djuret och en vågdisplay på bild när visenten stannar till på vågplattformen.

På så sätt kan vi få vikter på djuren utan att behöva söva dem. En sövning är alltid ett stressande riskmoment, både för djur och personal. Med självvägningen kan vi få kontinuerliga vikter och kan därmed följa djurens hälsa på ett helt annat sätt än tidigare.

- Vad vi vet har inte självvägning av visent gjorts tidigare så det är lite av ett genombrott, säger Mats Niklasson, vetenskaplig ledare på Nordens Ark. Metoden kan komma att spela en viktig roll i arbetet med de olika utsättningsprojekten med visenter som pågår i Europa.

Visenten har tidigare funnits vild i Sverige och är väl anpassad till klimatet. Därmed är det passande att hålla dem på naturbete i den varierande miljö med betesmark, skog, klippor och vattendrag som markerna på Nordens Ark kan erbjuda. Genom att följa deras vikt kan man kontrollera att de finner tillräckligt med föda utefter en ålders- och säsongsmässig viktkurva.

Vågen är placerad i en smal grindöppning mellan två hagar. Efter två månader kliver nu alla visenterna upp på vågplattformen. Samtliga individer väger betydligt mer än snittet för vilda visenter i samma ålder. Honorna väger mellan 240-300 kg och tjuren väger 361 kg. De är drygt två är gamla och ännu inte fullvuxna. Fullvuxna blir de vid sju års ålder och då en tjur kan väga uppemot 900 kg.


361 kg tung - Visenttjuren väger sig själv på Nordens Ark