Gölgroda på skum. Foto: Claes Andrén
den 2 februari 2017

World Wetlands Day - en viktig dag om och för världens våtmarker

Idag är det World Wetlands Day – en viktig dag om och för världens våtmarker.

World Wetlands Day är en årligen återkommande dag för att uppmärksammat och belysa hur viktiga våtmarkerna är för mänskligheten och planeten. Våtmarker är inte bara ett fantastiskt och viktigt tillhåll för fåglar, grodor och andra djur som lever där, de fungerar också som ett naturligt skydd mot katastrofer och hjälper oss hantera extrema väderförhållanden.

Och i år ligger fokus på just katastrofer och hur viktiga våtmarkerna är för att skydda oss.

Enligt FN är 90% av alla naturkatastrofer vattenrelaterade och risken finns att den siffran ökar. Runt om i världen hjälper våtmarker till att reducera effekterna av översvämningar, torka och stormar – men i allt mindre grad. Forskare uppskattar att sedan 1900 har >64% av världens våtmarker försvunnit. Det är naturligtvis ohållbart i längden och det är viktigt att vi vaknar upp och gör något åt det. Både för vår skull och för den biologiska mångfaldens skull - våtmarker är artrika områden och livsviktiga för många djur och växter.

Våtmarker fungerar lite som naturliga svampar som suger åt sig regn och på så sätt minskar risken för översvämningar. Under torrperioder släpper de ifrån sig vatten och försenar på så sätt både torka och vattenbrist. Tyvärr är vi ofta alltför omedvetna om våtmarkernas viktiga roll som livvakter och buffert. Många gånger förstår vi inte vikten av våtmarken och väljer att dika ur eller fylla igen områdena för att istället göra om marken för odlingar eller byggnationer.

På Nordens Ark har vi flera fåglar och grodor som i det vilda lever i eller i närheten av, och är beroende av fungerande våtmarksområden. Både fjällgässen och de vita storkarna ingår i bevarandeprogram där fåglarna släpps ut i det vilda. Tranorna ingår i internationella avelsprogram och vi hjälper till att hålla en genetiskt sund population. Gölgrodor och milosgrodor är två exempel på arter som behöver våtmarker för att överleva.

 

#WetlandsForOurFuture
#WorldWetlandsDay