Nordens Ark i ditt testamente

Gåvor och donationer, stora som små, är ett ovärderligt stöd för vår verksamhet. Vårt insamlingskonto är kontrollerat av Svensk Insamlingskontroll. De garanterar att pengarna går dit de ska, utan onödiga omkostnader.

Många har genom åren tänkt på Nordens Ark i sitt testamente. Det är ett fint sätt att visa sitt engagemang för den biologiska mångfalden och livet på jorden. 

Insamlingspolicy gällande testamenten

Stiftelsen Nordens Ark tar som testamentstagare ansvar för och bevakar att testators vilja verkställs på ett ansvarsfullt och värdigt sätt. Stiftelsen förvarar testamenten och andra handlingar på ett betryggande sätt utan åtkomst från obehöriga.

Som testamentstagare tar stiftelsen aktiv del i boutredningen för att säkerställa att boet hanteras på ett professionellt och värdigt sätt.

Om tvister uppstår gällande testamenten är stiftelsens ansvar ytterst mot testatorn och hans eller hennes vilja. Stiftelsens självklara utgångspunkt är att lagstiftningen (Ärvdabalken) är grundläggande. Vid testamentstvister företräds därför stiftelsen alltid av en jurist. Det ska kännas tryggt att testamentera till Stiftelsen Nordens Ark.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Mats Höggren, Vd Nordens Ark, på 0705 58 27 96, mats.hoggren[at]nordensark.se eller läs mer här