Bli fondsparare

På ett enkelt sätt kan du ge ett värdefullt bidrag till Nordens Ark, samtidigt som du bygger upp ett eget sparande med möjlighet till god avkastning. Allt du behöver göra är att börja spara i Swedbank Robur Humanfond. Du kan månadsspara regelbundet eller själv göra insättningar – välj det som passar dig. Genom ditt sparande i Swedbank Robur Humanfond får Nordens Ark två procent av ditt fondvärde varje år.

Swedbank Robur Humanfond är en svensk aktiefond och förvaltas av Swedbank Robur. Fonden är en hållbarhetsfond vilket innebär att företagen den investerar i tar ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö.

Under 2023 fick vi en gåva på 88 599 kronor. Varmt tack till Dig som sparar i Swedbank Robur Humanfond!

För mer information besök Swedbank Robur.