Vandra i en unik miljö

Välkomna att vandra i ett av Nordens Ark största bevarandeprojekt på hemmaplan, Ekoparksleden som är cirka 4,5 kilometer. I Ekoparken arbetar vi med att öka den biologiska mångfalden genom att återskapa landskapet till hur det såg ut under 1700-talet och 1800-talet.

Längs leden får du ett smakprov på regionens variationsrika natur, från exponerade hällmarker och rika blomsterängar till lummiga bäckdalar. Informationsstolpar berättar om områdets natur och kultur. Korta avstickare från leden finns till utsiktsplats Varpet och fornminnen som Åbyhällen, Glose altare och Nycanderska gravplatsen. Här kan du läsa mer om Ekoparken och dess sevärdheter

Kom ihåg att respektera allemansrätten. Delar av leden går genom beteshagar, vänligen håll hunden kopplad.

Ekoparksleden

Här kan du ladda ner en utskriftsbar pdf med ledbeskrivning, kartor och sevärdheter, Ekoparksleden. Kartor kan du också hämta i receptionen på Nordens Ark. Leden finns också digitalt i Nordens Arks app. Tänk på att leden delvis går i bäckraviner och det kan vara lerigt på sina ställen så välj skor och kläder därefter.

Det är ett digert arbete att underhålla en led som går i en bäckravin. Det är en levande miljö som ändrar sig hela tiden. När det regnar mycket översvämmas bäcken och ibland hittar den till och med en ny fåra. Till exempel har det medfört att vi fått bygga nya broar eftersom brofästena spolats bort. Men det är värt det eftersom den föränderliga bäcken gör Ekoparksleden till en spännande vandring.

Förslag på andra vandringsleder

Soteleden
Soteleden går i flera slingor över markerna med Nordens Ark som start- och slutpunkt. Nordens Ark är lämpligt som utgångspunkt för fortsatt vandring mot Bovallstrand, Hunnebostrand och vidare till Ramsvikslandet. Kuststigen kopplar på strax norr om Nordens Ark.

Ladda ner kartor som PDF:er att skriva ut:

Soteleden etapp 1: Nordens Ark-Anneröd 10 km 

Soteleden etapp 9: Lyckan-Nordens Ark 7,5 km

Rundslingorna Lilla skogsrundan 6,4 km och Långa skogsäventyret 10,7 km


STF:s Signaturled Bohuskusten
Signaturled Bohuskusten är en 65 km lång led uppdelad i fem etapper som går genom vackra miljöer som är typiska för just Bohuslän.