Ekoparken

Ekoparken är ett av Nordens Arks största artbevarandeprojekt som bedrivs på hemmaplan. Projektet pågår i det skogs- och kulturlandskap som omger den zoologiska parken på Åby Säteris marker. Omkring 300 hektar mark restaureras.

Projektet startade i januari 2011. Ett av målen är att gynna hotade arter och den biologiska mångfalden genom att återskapa 1700- och 1800-talets öppna, artrika landskap som präglades av betande boskap. Vi ställer successivt om markanvändningen från graninriktat skogsbruk till traditionellt utmarksbete med lantraser av både nöt och får (fjällnära ko, rödkulla, gutefår, värmlandsfår med flera). Vi återskapar många ängar genom slåtter och insådd av ängsblommor. Läs mer om hur vi arbetar med bevarande i Ekoparken här.

I Ekoparken finns också många kulturella lämningar och sevärdheter, så som Åbyhällen, som är en av Bohusläns största hällristningar.

Som besökare är du varmt välkomna att vandra i Ekoparken på välutmärkta leder i variationsrik natur. Vill du gå en kortare tur rekommenderar vi Tidsresan, en 2 km promenad där du lär dig mer om områdets historia.

Karta över Ekoparken.För mer information om Ekoparken kontakta Mats Niklasson, vetenskaplig ledare på Nordens Ark: 

0732 - 74 75 30[email protected]