Nu utvecklar vi verksamheten och bygger om i parken. Läs mer

En ark för världens sköldpaddor

Aktuellt i projektet

15 september

Ny unik sköldpadda har flyttat in på Nordens Ark
I helgen anlände två små nyaguineasköldpaddor till Nordens Ark. De är de första nya sköldpaddorna som ska flytta in i nya SköldpaddsArken som till sommaren kommer ge några av världens mest hotade sköldpaddsarter en fristad.
 
I helgen anlände två små nyaguineasköldpaddor (Carettochelys insculpta) till Nordens Ark. Den långa, mjuka, lite grislika nosen ger den ett speciellt utseende som gjort den till en favorit inom den exotiska husdjursindustrin och gett arten dess engelska namn, pig-nosed turtle.

Utseendet är också den huvudsakliga orsaken till att arten idag hotas av utrotning. Handeln med utrotningshotade djur är ett tragiskt fenomen. Årligen samlas tusentals sköldpaddor in och för många arter har det inneburit att de nästan helt försvunnit från det vilda.

31 augusti

”Utdöd” sköldpadda har fått ungar på Nordens Ark
När en art betecknas som funktionellt utdöd i naturen är läget allvarligt och arten har inga möjligheter att återhämta sig på egen hand. Därför är det extra roligt och viktigt att de vietnamesiska dammsköldpaddorna på Nordens Ark nu fått ungar. Sex viktiga små sköldpaddor på ca 10 gram vardera kläcktes i somras.
 
Den vietnamesiska dammsköldpaddan är en av de 25 mest hotade sköldpaddsarterna i världen och hör hemma i centrala Vietnam. Arten betraktas nu som funktionellt utdöd i det vilda och hotas främst av att sköldpaddorna jagas för att förse den illegala handeln med djur, men även för att dess naturliga livsmiljöer förstörs. Idag lever arten i så små och spridda populationer att den inte kommer att överleva på egen hand.De här ungarna är jätteviktiga. Om arten ska klara sig så måste avelsarbete fortsätta så att man i framtiden kan släppa tillbaka arten i det vilda.


 

13 juli

Vi har kommit långt med den nya SköldpaddsArken och redan nu är taket på och fönster monterade. Hör Jimmy berätta om hur det kommer att se ut när det öppnar nästa sommar.

* * *

23 mars - Morgondimman låg tät när bottenplattan till det nya sköldpaddshuset göts.

* * *

Torsdagen den 10:e februari började byggnationen av det nya avelscentret på Nordens Ark. Vi håller också på att planera importer av de individer som ska ingå i projektet. I dagsläget har vi identifierat 14 arter som kommer att få en fristad på Nordens Ark.


Här tas de första spadtagen i projektet.


Världens sköldpaddor är hotade

En av världens mest hotade djurgrupper, som funnits på jorden i över 200 miljoner år, är sköldpaddor. Den internationella naturvårdsunionen IUCN's Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group rapporterar att över 60 % av världen sköldpaddsarter hotas av utrotning. Det är människans framfart som orsakat sköldpaddornas tillbakagång. Skogar och vattendrag dammsugs i sökandet efter sköldpaddor att sälja som husdjur eller som delikatess på matbordet. Deras livsmiljöer försvinner när skogar huggs ner, våtmarker dikas och floder däms. Situationen är allra mest akut i Asien, där alla av de nästan 100 sköldpaddsarterna är hotade. Av arter som en gång varit talrika i sjöar och flodsystem existerar idag endast några hundra individer, ibland så få som något tiotal. För att bevara några av världens mest hotade sköldpaddor startade Nordens Ark projektet På utrotningens brant – en Ark för världens sköldpaddor. Genom projektet bygger Nordens Ark ett unikt avelscenter och skapa räddningspopulationer där några av världens mest utsatta arter kan få en fristad och fortplanta sig för framtida utsättningar. Projektet syftar även till att skapa förutsättningar för en långsiktig överlevnad i arternas ursprungsmiljöer genom att bygga upp samarbete med lokala organisationer och myndigheter. 

Vad gör Nordens Ark?

Nordens Arks avelscenter En Ark för världens sköldpaddor kommer att vara hem för flera av världens mest hotade sköldpaddsarter med ett särskilt fokus på stora och mer utrymmeskrävande arter från Asien. Situationen för många av dessa arter är akut. Att förbättra situationen i det vilda kommer att ta lång tid och för några arter håller tiden på att rinna ut. Den enda lösningen för att säkra deras överlevnad är att hålla räddningspopulationer i avelsanläggningar. Räddningspopulationer sköts genom strikta avelsprogram i samarbete mellan olika aktörer i syfte att bibehålla så stor genetisk variation som möjligt. Slutmålet är att i framtiden kunna återinplantera arter i skyddade områden inom sina forna utbredningsområden. Detta förutsätter att hoten har hanterats och att tillräckliga skyddsåtgärder finns på plats. Projektet kommer, i samarbete med lokala organisationer och myndigheter, att initiera och stötta naturvårdsåtgärder för att bevara/återetablera vilda populationer. Utan en räddningspopulation, ett intensivt arbete med myndigheter och lokalbefolkning avseende naturvårdsåtgärder och information, kommer arterna aldrig att kunna återföras till sin naturliga miljö. 

Vårt arbete fokuserar på följande strategiska områden 

  • Att driva och medverka i räddningspopulationer för att i framtiden kunna återföra arter till det vilda 
  • Att bevara arter inom deras naturliga utbredningsområde 
  • Att informera och engagera barn och vuxna i arbetet med att bevara sköldpaddor 

  

I samarbete med: