Nyaguineasköldpadda banner
Nyaguineasköldpadda banner

Nyaguineasköldpadda

Carettochelys insculpta

Nyaguineasköldpaddan är en sötvattenslevande sköldpadda som finns i i norra Australien och på södra Nya Guinea. Den är den enda nu levande arten i sin familj.

Det är en unik art och liknar ingen annan sötvattenssköldpadda. Fötterna har ombildats till fenor ett särdrag som skiljer arten från andra sötvattenslevande sköldpaddsarter. Förutom havssköldpaddor är det den art som bäst anpassats till ett liv i vatten.

Vikt: 20 kg
Längd: 70 cm

Ryggskölden är gråbrun och har ett mjukt lite gropigt skinnartat yttre skikt. Plastronen, undersidan, är gräddfärgad. Sköldpaddans nos väldigt karaktäristisk och påminner om ett gristryne. Hanarnas svans är något längre och smalare än honans.

Arten äter många olika växter och djur, allt från frukter och blad från fikon till mollusker och insekter ingår i födan liksom små fiskar och olika slags ryggradslösa djur.

Ett av de få tillfällen då honan lämnar vattnet är dock vid äggläggningen. Under torrperioden gräver hon en håla i den sandiga flodbanken där hon lägger sina ägg. När regnperioden startat och äggen översvämmats av vatten eller en plötslig förändring i lufttrycket uppstår, kläcks alla samtidigt, på så sätt ökar chansen för allas överlevnad. Ju fler sköldpaddor som kläcks på en gång, desto mer hjälp har de att gräva sig genom sanden.

Honorna blir könsmogna vid 18 års ålder och hannarna runt 16 år.

Det speciella utseendet har gjort arten eftertraktad på den exotiska husdjursmarknaden. Ägg från sköldpaddorna är lätta att hitta efter som honorna lämnar efter sig ett traktorhjuls liknanade spår i sanden då de krupit upp på land för att lägga sina ägg. Många av äggen samlas på så vis in och kläcks i tusentals för att sedan säljas och exporteras som husdjur runt hela världen. Insamlandet av ägg och ungar är det i särklass största hotet mot arten.


Bli fodervärd