Vietnamazing

Nordens Ark deltar i kampanjen Vietnamazing som pågår mellan 2024–2025. Kampanjen syftar kampanjen till att rädda, skydda och uppmärksamma den oerhört rika biologiska mångfalden som finns i Vietnam. Många av arterna där är endemiska för Vietnam och regionen, vilket innebär att de bara finns där. Förlorar vi dem, förlorar vi dem för alltid.

Vietnam är en så kallad hotspot för biologisk mångfald, med en mycket stor variation av arter. Många av dessa arter av såväl växter som djur hotas av utrotning på grund av tjuvjakt och förlust av livsmiljöer. Förödelsen av Vietnams natur startade med Vietnamkriget och har sedan drivits på av den mycket snabba ekonomiska utvecklingen under de senaste decennierna.


Provinsen Cao Bang i Vietnam. Foto: Thomas Ziegler

Uppmärksammas i stor kampanj
Många arter av växter och djur riskerar att utrotas på grund av mänskliga aktiviteter. Skogar huggs ner, våtmarker dikas ut och floder däms upp för att skapa mer plats för jordbruk, industrier, infrastruktur med mera. En gång i tiden var nästan halva Vietnam täckt med skog, men idag har 40 % av all skog huggits ner och försvunnit. Djur jagas illegalt för att en omättad marknad ska kunna tillgodoses med exotiska husdjur eller djurdelar till traditionell asiatisk medicin, vilket driver många arter till utrotningens brant. 

Kampanjen drivs av EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) tillsammans med flera europeiska djurparker. Genom kampanjen ska ett kraftfullt nätverk för bevarandearbetet byggas upp, där djurparker inom EAZA, vietnamesiska och internationella bevarandeorganisationer och besökare går ihop och samarbetar. Genom att koppla samman olika bevarandeåtgärder i naturen (in situ) och i djurparker (ex situ) kan vi alla hjälpas åt att rädda den unika biologiska mångfald som finns i Vietnam. Exempel på åtgärder är restaurering av livsmiljöer, vetenskaplig forskning och utbildning.


Djurvårdare och unga vietnamesiska krokodilsalamandrar (Tylototriton vietnamensis) i avelsavdelningen på Cologne zoo. Foto: Thomas Ziegler

Vad gör Nordens Ark?

Under kampanjens gång kommer Nordens Ark att på olika sätt informera om kampanjen, på hemsidan, i sociala medier samt i parken. Kampanjen drivs med hjälp av ett litet antal utvalda arter som får verka likt ambassadörer för mångfalden. En av dessa arter håller vi här på Nordens Ark, nämligen den vietnamesiska dammsköldpaddan, som vi kommer att uppmärksamma tillsammans med ett flertal andra hotade sköldpaddor som lever i Vietnam. Ni möter dem i SköldpaddsArken.

Vi kommer även att sälja produkter i vår butik och webshop till förmån för bevarandet av Vietnamns biologiska mångfald. Håll utkik!


Indokinesisk boxsköldpadda (Cuora galbinifrons), en av de akut hotade sköldpaddsarterna på SköldpaddsArken. 

Läs mer på Vietnamazings officiella hemsida