Segrar 2022

Ett stort varmt tack till alla er som stöttat oss under året. Det här är några av de framgångar vi nått under 2022 i vårt arbete med att rädda hotade arter.


Grönfläckig padda
Utsläpp / återfynd reproduktion

Under 2022 har vi satt ut över 63 000 paddor, varav 60 000 av dem var yngel, på tre olika platser på Öland.

Men den bästa nyheten för året är att vi för första gången konstaterat reproduktion av utsläppta grönfläckiga paddor på Högbyhamn fågelskyddsområde på Öland. Läs mer om vårt arbete med specialsökhund för att hitta grönfläckiga paddor

Arbetet sker i samarbete med Länsstyrelsen Kalmar län
Vit stork
Utsläpp / häckning i det vilda

Vi kunde under 2022 skicka 21 storkungar för utsättning i Skåne och totalt släpptes 94 storkar ut, vilket är ett rekordstort antal!

Även för den vilda populationen var 2022 ett lyckat år med 107 storkungar inräknade och ringmärkta

Arbetet sker i samarbete med Storkprojektet i Skåne
Skotsk vildkatt
Avel / nystartat projekt

Det har varit ett händelserikt år inom projekt Saving Wildcats. Här på Nordens Ark har vi under 2022 färdigställt våra två avelshägn och de första vildkatterna har flyttat in. Vi ser nu med spänning fram emot nästa avelssäsong och hoppas på många kattungar som kommer att skickat till Skottland för ett liv i det vilda. 

Vi gläds också åt att den första avelssäsongen hos vår samarbetspartner, Royal Zoological Society of Scotland (RZSS)varit framgångsrik. Totalt föddes 22 vildkattungar som nu förbereds inför utsättning redan nästa år
Större ekbock
Utsläpp / återfynd reproduktion

Vi kunde under sommaren släppa ut 349 stycken större ekbockar i Blekinge och Kalmar län. Ett rekordstort antal.

Bäst av allt var att vi för första gången hittat kläckhål av större ekbock på gamla ekar där utsättningar tidigare har skett. Ett stort och viktigt genombrott i bevarandearbetet av arten och ett första tecken på att vi lyckat återetablera den större ekbocken i sitt forna utbredningsområde.

Upptäckter likt denna motiverar oss ännu mer att fortsätta kämpa för våra hotade arter och för en rikare biologisk mångfald! Läs mer

Arbetet sker i samarbete med Länsstyrelsen Kalmar län och Länsstyrelsen Blekinge
Pilgrimsfalk
Avslutat projekt

I oktober firades 50-årsjubileet av Projekt Pilgrimsfalk på Nordens Ark. Ett enormt arbete tillsammans med Naturskyddsföreningen, Göteborgs ornitologiska förening och hundratals ideella fältarbetare, har resulterat i att pilgrimsfalken i Sverige har gått från att ha status Akut hotad till Sårbar. Under 19 år föddes falkungar upp på Nordens Ark som sedan sattes ut i det vilda. Ett otroligt framgångsrikt projekt som visar att envist bevarandearbete verkligen gör skillnad! Läs mer
Pallaskatt
Ökad medvetenhet / utbildning

Den karismatiska pallaskatten hamnar ofta i skuggan till sin mer uppmärksammade kusin: snöleoparden. Men under 2022 har vi lyckats öka medvetenheten om pallaskatten på ett stort internationellt möte med Global Snow Leopard and Ecosystem Program, GSLEP. Där deltog medarbetare/ansvariga från PICA (Pallas's cat International Conservation Alliance), vilket är ett initiativ startat av Nordens Ark, Snow Leopard Trust och Royal Zoological Society of Scotland. Därtill har PICA, tillsammans med andra experter, skrivit en bok om hur man övervakar och inventerar pallaskatt. Boken kommer att ges ut under 2023. Vi är så stolta över det vi hittills åstadkommit för pallaskatten, men ser fram emot fortsatt och större insatser framöver.

Projektet är möjligt tack vare pengar från Foundation Segre

Fjällgås
Utsläpp / häckning i det vilda

Den akut hotade fjällgåsen har likt flera av våra andra hotade arter haft ett riktigt framgångsrikt år. Vi kunde under 2022 släppa ut 61 fjällgäss till de svenska fjällen, varav 55 av dem var födda på Nordens Ark.

2022 blev också ett rekordår för den vilda populationen, med det bästa häckningsresultatet på 10 år. 26 stycken vildfödda fjällgäss sågs under sensommaren flyga söderut i sällskap med vuxna fjällgäss. Läs mer
Utbildning
Nystartat projekt

Det har varit ett fantastiskt år när det kommer till utbildning. Vi har träffat över 1500 barn och ungdomar som har fått lära sig om olika djur, biologisk mångfald och om våra bevarandeinsatser. Vi har hållit i 51 olika guidningar riktat mot skolklasser, konferensgäster och andra grupper.

Vi är också otroligt stolta över att vi som första park i Sverige numera kan erbjuda lekterapi för barn på sjukhus. Vi vet att djur- och naturupplevelser ökar hälsan hos människor och vill kunna erbjuda detta även för barn som inte har möjlighet att lämna sjukhuset. Med lekterapin kan sjukhusvistelsen såväl som diverse behandlingar uppfattas som mindre skrämmande/läskiga för barnen. Projektet är möjligt tack vare pengar från Allmänna Arvsfonden och vi kan inte vänta tills vi får starta igång det på riktigt under nästa år! Läs mer
Forskning
Bete och brand / honungsbin

Från vår egna forskningsgrupp har 2022 varit ett händelserikt år. Vi har skickat flera av våra resultat för publikation om vårt betes- och brandprojekt, där hårt arbete och mycket tid ligger bakom. Resultaten kommer kunna användas till naturvårdsprojekt som gynnar den biologiska mångfalden. En annan stor händelse för året är att vårt Bi-projekt, i samarbete med norska forskar, nu är avslutat med väldigt intressanta resultat. I samband med projektets slut kunde vi hålla en stor konferens här på Nordens Ark där resultaten presenterades.
Lantraser
Lyckad avel

På Lantgården fortsätter det gedigna arbetet med att bevara våra svenska lantraser, och för många arter är Nordens Ark en genbank där arten bevaras på en genetiskt sund nivå. Under 2022 har vi lyckats kläcka fram gässlingar av ölandsgås, en akut hotad ras det endast finns drygt 100 individer kvar av. Samtliga gässlingar flyttade flyttade till hem där de fortsatt ingår i genbanken, och vi är så glada att kunna bidra till bevarandet av denna karismatiska ras.Vi har också släppt ut sislar i Tjeckien och startat ett stort projekt för sydlig kärrsnäppa.


Detta är några av de segrar för Nordens Ark, djuren och den biologiska mångfalden 2022. 

- Tillsammans gör vi skillnad!