Segrar 2023

Ett stort varmt tack till alla er som stöttat oss under året. Det här är några av de framgångar vi nått under 2023 i vårt arbete med att rädda hotade arter.


Grönfläckig padda

Under våren och sommaren kunde vi släppa ut över 50 000 yngel av grönfläckig padda och 311 vuxna könsmogna paddor på Öland. Dessutom visade inventeringen av arten i Ottenby naturreservat på många spelande hanar och parningar, vilket är väldigt positivt för återetableringen. 

Läs mer


Större ekbock
Utsläpp / återfynd reproduktion

95 större ekbockar kunde släppas ut i Björnö naturreservat i Kalmar län och i Tromtö naturreservat i Blekinge län. En fantastisk upptäckt var den nykläckta hanen som observerades på ett av utsättningsträden. Flera nya kläckhål kunde också konstateras – positiva nyheter för arten återetablering! Läs mer



Bredbandad ekbarkbock
Utsläpp

2023 har vi släppt ut 250 skalbaggar, fördelat i Kalmar och Uppsala län. Tack vare utsättningarna under många år finns det numera fungerande och reproducerande populationer av arten i både Björnö naturreservat och i Nedre Dalälven. Läs mer om projektet


Mnemosynefjäril
Utsläpp
80 puppor av mnemosynefjäril sattes ut i Uppsala län och Stockholms län. Efter årets säsong producerades över 1500 nya ägg, som nu övervintras för nästa avelssäsong.
Läs mer om projektet



Kycklinggroda
Fältinventering

Nordens Ark var en av 11 organisationer som deltog i den storskaliga inventeringen av Kycklinggroda på den lilla ön Dominica i Karibien. Inventeringen är den största någonsin för arten och ett viktigt steg för att få uppdaterade uppgifter om hur det går för populationen. Läs mer




Trumgräshoppa
Utsläpp

Under 2023 kläcktes trumgräshoppa för första gången på Nordens Ark. Över 300 trumgräshoppor kunde under sommaren släppas ut i Horsvik naturreservat i Nyköping. Eftersom ägg från trumgräshoppa kläcker efter två år förväntas nästa omgång trumgräshoppor på Nordens Ark kläckas under sommaren 2025. Läs mer


Sydlig kärrsnäppa
Projekt / utsläpp

För första gången i projektet kunde 14 friska och starka ungar födas upp och släppas ut på södra Öland. Genom bevarandemetoden headstarting fick de ett försprång i livet, vilket minskar risken för predation. Efter utsläpp kunde minst 12 av de 14 ungarna observeras utföra naturliga beteenden innan de börja flyga söderut. Vi hoppas få återse ungarna igen våren 2025 då de vanligtvis återvänder till sin häckningsplats. Läs mer


Röd panda
Projekt

Efter flera års väntan kunde Naturcentret i östra Nepal äntligen invigas. Nordens Ark deltog vid den högtidliga invigningsceremonin och centret är nu i drift. Innan årsskiftet var de första skolklasserna på studiebesök på centret där de får lära sig om varför skogen och den röda pandan är viktiga, hur man sparar vatten på ett hållbart sätt och plantera inhemska växter. Det är en viktig del att lära nästa generation hur man tar vara på vår natur. Läs mer





Sköldpaddor
Avel / projekt

Under sommaren hade vi en storslagen invigning av den nybyggda Sköldpaddsarken på Nordens Ark. På invigningen hade vi besök av svenska och internationella sköldpaddsexperter, HKH Kronprinsessan Victoria och sponsorer. Sköldpaddsarken är nu en fristad för hela 65 individer av 13 starkt utrotningshotade arter från Asien. Redan nu har vi kunnat observera både parningar och bobygge. Läs mer om bevarandearbetet med sköldpaddor


Visent
Utsläpp

Under 2023 kunde vi för första gången skicka visenter från Nordens Ark för utsättning. De förenades under sommaren på Berlin Zoo med åtta andra visenter som kom från sju djurparker i fem olika länder (Sverige, Tyskland, Rumänien, Tjeckien och Frankrike). Därefter transporterades de tillsammans till Shahdag National Park i södra Kaukasus Azerbajdzjan. Läs mer


Foto:Emil Khalilov

 
Lekterapi
Utbildning / projekt

Vi är otroligt stolta över att vi som första park i Sverige numera kan erbjuda lekterapi för barn på sjukhus. Vi vet att djur- och naturupplevelser ökar hälsan hos människor och vill kunna erbjuda detta även för barn som inte har möjlighet att lämna sjukhuset. Med lekterapin kan sjukhusvistelsen såväl som diverse behandlingar uppfattas som mindre skrämmande/läskiga för barnen. Projektet är möjligt tack vare pengar från Allmänna Arvsfonden. Läs mer om projektet


Bete & brand

Forskning

Under året kunde vi äntligen summera vårt långa projekt som pågått i Ekoparken sedan 2015. I december presenterade Karin hennes forskning kring bete och brand, då hon la fram sin avhandling på SLU, i Alnarp. Detta är Nordens Arks första ”egenproducerade” doktorand och forskningen har lett till en ökad kunskap om hur vi kan bevara de artrika öppna markerna med hjälp av betesdjur och kontrollerade gräsbränder. Projektet har till största delen finansierats av Hasselbladstiftelsen.

 


Ölandsgås
Lyckad avel

På Lantgården fortsätter det gedigna arbetet med att bevara våra svenska lantraser, och för många arter är Nordens Ark en genbank där arten bevaras på en genetiskt sund nivå. Vi har 2023 kläckt fram 16 viktiga gässlingar av denna kritiskt hotade ölandsgåsen. Sju av dem har sålts vidare till andra hållare. Läs mer om ölandsgåsen


Väneko, rödkulla och fjällnära boskap
Naturvård

Våra lantraskor har fortsatt arbetet som självgående naturvårdare i Ekoparken. Nordens Ark har omkring 80 individer av både kor och ungdjur, som alla drar sitt strå till stacken för att gynna djur- och växtarter som minskat på grund av skogsplantering eller igenväxning. Långsamt förvandlas de artfattiga granplanteringarna till ett levande kulturlandskap. Samtidigt bevarar vi dessa gamla svenska lantraser som är väl anpassade till att beta olika typer av växtlighet i kuperad mark.

Läs mer om arbetet med Ekoparken


Detta är några av de segrar för Nordens Ark, djuren och den biologiska mångfalden 2023. Det är tack vare er besökare, givare, fodervärdar och faddrar som vi kan fortsätta vårt viktiga arbete. 

- Tillsammans gör vi skillnad!

Swisha en gåva