Bevarandeprojekt i världen

Bild Nordens Ark på plats i Nepal

Nordens Ark på plats i Nepal

Den röda pandan är ett litet rovdjur som lever högt upp i Östra Himalayas bergsskogar. Som många andra arter i området är den starkt hotad och det kan finnas så få som 2500 individer kvar i det vilda.

Nordens Ark samarbetar med Red Panda Network för att bevara den röda pandan och de artrika bergsskogarna i Nepal.

Röd panda
Bild Den europeiska vildkatten i Skottland

Den europeiska vildkatten i Skottland

I Skottland finns ett av de mest nordliga populationsbestånden av europeisk vildkatt. Arten hotas främst av hybridisering med tamkatt och sjukdomar, och den skotska populationen består idag av endast ett hundratal individer. Nordens Ark samarbetar med Saving Wildcats för att säkerställa en framtid för de skotska vildkatterna.

Vildkatt
Bild Övriga bevarandeinsatser

Övriga bevarandeinsatser

I Nordens Arks globala bevarandearbete gör vi förutom de större projekten mindre insatser som t.ex. utplantering av arter. Läs mer om vårt arbete med sisel, eremitibis och persisk leopard här.

Övriga bevarandeinsatser i världen

Nyheter