vietnamesisk_dammskoldpadda_marie m hemsida.jpg
vietnamesisk_dammskoldpadda_20180119_EE-2-web.jpg
vietnamesisk_dammskoldpadda_20180119_EE-1-web.jpg
vietnamesisk_dammskoldpadda_marie m hemsida.jpg

Vietnamesisk dammsköldpadda

Mauremys annamensis

Den vietnamesiska dammsköldpaddan är en medelstor vattenlevande sköldpadda. Ryggskölden är mörk i grå, bruna eller svarta toner med tre längsgående kammar på ryggen. Kammen i mitten är lättast att urskilja på vuxna djur medan de på sidorna syns tydligt när sköldpaddan är ung.

Ryggskölden är mönstrad och har ofta fyrkanter runt ytterkanterna. Bukskölden är uppdelad i plattor. Grundfärgen är gul med svarta fält på varje platta samt svarta kantlinjer. Bukskölden är inte riktigt lika stor som ryggskölden. Huvudet är spetsigt format. Färgen är svart eller brun på ovansidan och ljus på undersidan, i likhet med sköldarna. Huvudet är även tecknat med gula ränder som löper från nosen och längsmed huvudet ner på halsen. Ben och fötter är också mörka och fötterna är försedda med simhud. Arten har svans och könen skiljer sig åt i att hanens svans är tjockare och längre. Sköldpaddan är 17 - 20 cm lång. 

I vilt tillstånd anses den vietnamesiska dammsköldpadda vara praktiskt taget utdöd. Eftersom arten bara fanns på ett mycket begränsat område i Vietnam var den väldigt känslig mot förändringar i miljön på grund av skogs- och jordbruk. Dessutom jagade man den för att äta eller sälja vidare som husdjur.

 Dammsköldpaddan lever i sötvatten och tillbringar större delen av sin tid i vatten. Den är skygg och gömmer sig gärna under dygnets ljusa timmar för att sedan krypa upp under natten. Sköldpaddan är allätare och kan äta både kött och vegetariskt. Tyvärr vet man inte så mycket om artens beteende i det vilda, då det är mycket svårt att hitta några individer kvar i vilt tillstånd.

För att arten inte ska dö ut helt föder man upp den i djurparker och liknande och försöker också hindra den illegala handeln så gott det går. I framtiden kanske man har möjlighet att påbörja utplantering av sköldpaddor i det fria.

Tidigare fanns arten i centrala Vietnam, men den anses numera nära nog utdöd i det vilda.

 

Vietnamesisk dammsköldpadda ingår i Nordens Arks bevarandeprojekt En Ark för världens sköldpaddor.


Bli fodervärd