Bild Betande djur ger biologisk mångfald

Betande djur ger biologisk mångfald

Ekoparken är ett av vårt största artbevarandeprojekt på hemmaplan. Projektet pågår i skogs- och kulturlandskapet runt Åby säteri. Ett av målen är att gynna hotade arter och den biologiska mångfalden genom att återskapa 1700- & 1800-talets öppna, artrika landskap präglade av betande boskap. 

Ängar återskapas genom slåtter och insådd av ängsblommor.  

Ekoparken
Bild Övriga bevarandeinsatser

Övriga bevarandeinsatser

I Nordens Arks bevarandearbete gör vi förutom de större projekten mindre insatser i Sverige och Norden.

 

Övriga bevarandeinsatser

Tidigare projekt

Bild Pilgrimsfalken - en framgångssaga

Pilgrimsfalken - en framgångssaga

Sedan starten av Projekt pilgrimsfalk 1972 har pilgrimsfalken gått från att vara akut utrotningshotad i Sverige med år utan en enda lyckad häckning i det vilda, till att idag betecknas som nära hotad. Det är tack vare hårt arbete som arten nu är tillbaka i landet, ett bevis på att bevarandearbete gör skillnad!

Pilgrimsfalk
Bild Bin så in i Norden

Bin så in i Norden

Som ett led i att skapa en vetenskaplig grund bin och dess pollination startades INTERREG-projektet BIstånd till nordiska bin- unik resurs för framtidens ekosystemtjänster. 

Bin utför kritiskt viktiga ekosystemtjänster, framförallt pollination av både vilda växter och nyttoväxter.

BI-forskning

Öka medvetenheten

Nordens Ark deltar även i kampanjer som EAZA driver för att öka medvetenheten och engagemanget kring hotade arter.

Nordens Arks samarbetspartners

            Stiftelsen Thuréus Forskarhem

Nyheter