den 24 augusti 2018

2152 grönfläckiga paddor har släppts ut på Öland

Igår släpptes 2152 grönfläckiga paddor som fötts upp på Nordens Ark ut i det vilda i Högbyhamns fågelskyddsområde på Öland. Fem gånger tidigare har paddor släppts ut i området och i år har Nordens Ark med sig såväl årsungar som vuxna paddor. Förhoppningsvis kommer de äldre paddorna att spela till våren och nya små paddor att kläckas.

För hundra år sedan var den grönfläckiga paddan vanlig på Öland men på bara ett par årtionden försvann den i princip och 1994 hördes den sista paddan spela, just i Högbyhamn.

Nordens Ark arbetar aktivt tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar för att åter bygga upp en population av grönfläckiga paddor på Öland.

-Varje år föder vi upp tusentals grönfläckiga paddor från ägg insamlade i Limhamns kalkbrott i Malmö. Vi utvecklar ständigt uppfödningsmetoden och i år har vi haft lyckad reproducering på våra egna avelsdjur vilket är en fantastisk framgång för projektet och det fortsatta bevarandearbetet för arten, säger Kristofer Försäter som är ansvarig för projektet på Nordens Ark.

Sedan 2003 har Nordens Ark och Länsstyrelsen i Kalmar arbetat med att restaurera lämpliga områden på Öland och där släppt ut grönfläckiga paddor. Glädjande nog har återfynd gjorts och lyckade vårlekar har lett till att småpaddor kläckts.

Allmänheten var inbjuden att delta när paddorna släpptes ut. Intresset var stort och paddorna fann sig tillrätta direkt och sågs till och med äta kort därefter.
I början av oktober kommer ytterligare cirka 2000 paddor från Nordens Ark att släppas ut på Öland. Denna gång vid Ottenby naturreservat på Ölands södra udde.

Arbetet med grönfläckig padda på Nordens Ark är möjligt genom ekonomisk stöd från bland annat Postkodslotteriet och Grohus.

För mer information kontakta
Kristofer Försäter, ansvarig för projektet på Nordens Ark, 0730- 62 83 65
Therese Patriksson, marknadsansvarig på Nordens Ark, 0523-795 93, [email protected]