den 9 oktober 2017

4.300 grönfläckiga paddor släpps ut på Öland

Det har varit ett rekordår för de grönfläckiga paddorna på Nordens Ark. Under sommaren har 6.000 paddor fötts upp och 4.300 släpps ut på Öland medan resten övervintrar på Nordens Ark.

Inför utsättningen har alla paddorna fotograferats och bilderna förts in i ett register. Fläckmönstret på paddorna är unikt och hjälper till vid identifiering av varje individ, inte helt olikt våra fingeravtryck. Om man sedan ser en grönfläckig padda på Öland och fotograferar den, kan bilden jämförs mot registret och individen identifieras. På så sätt får vi information som ger viktig kunskap för det fortsatta arbetet med arten.

- Det är fantastiskt roligt, säger Kristofer Försäter som ansvarar för de grönfläckiga paddorna på Nordens Ark, det här är första året vi släpper ut så många paddor.

Varje vår åker vi till Limhamns kalkbrott i Malmö och samlar in äggsträngar från grönfläckiga paddor. De kläcks sedan på Nordens Arks avelsanläggning där de får växa till sig innan de släpps ut i naturen. Paddorna placeras nära lämpliga övervintringsplatser, vilket är en anledning till att de släpps så sent som i början av oktober.

Uppfödningen av grönfläckiga paddor är ett långsiktigt och viktigt arbete för att bevara arten, som är det mest hotade groddjuret i landet. Återintroduktionen sker på platser där arten funnits tidigare men där den av olika anledningar försvunnit. Det rekordstora antal paddor som släpps ut i år kommer att spela en viktig roll i artens fortsatta återhämtning på Öland.

- Vi inventerar spelande paddor och letar efter ägg, yngel och paddor varje år och har gjort så sedan utsättningarna startade 2009, berättar Susanne Forslund på Länsstyrelsen i Kalmar. En liten, men sårbar, population finns nu på Ölands södra udde, men den behöver ännu förstärkning innan den kan ses som livskraftig. 


Utsättningen kommer att ske tisdag kl 11.00. Press och allmänhet är varmt välkomna. Samling utanför Naturum i Ottenby.