den 16 juni 2023

50 000 yngel har släppts ut på Öland

Uppskattningsvis 50 000 yngel av grönfläckig padda släpptes i veckan ut i Högby hamns fågelskyddsområde på nordöstra Öland. Den grönfläckiga paddan är Sveriges mest hotade groddjur och uppfödning och utsläpp är viktiga delar i det långsiktiga arbetet för att bevara arten.

För andra gången i år släpptes grönfläckiga paddor ut i Högby hamns fågelskyddsområde på Öland i veckan. Tidigare i år har 311 vuxna paddor, fyra år gamla, släppts ut och den här gången kom turen till var det 50 000 yngel. Utsläppen av grönfläckiga paddor görs på platser där arten funnits tidigare men där den av olika anledningar försvunnit. Det är platser där Nordens Ark tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar arbetar för att återföra den grönfläckiga paddan.


Kristofer släpper ut yngel av grönfläckig padda i Högby hamns fågelskyddsområde på Öland. Foto Emma Nygren

-Man kan ju fråga sig om det lönar sig att släppa ut tusentals yngel, säger Kristofer Försäter som ansvarar för arbetet med de grönfläckiga paddorna på Nordens Ark, men faktum är att vi de senaste åren fått positiva besked om både spelande och parande paddor i området.

Nordens Arks har i många år varit engagerat i bevarandet av den grönfläckiga paddan. Varje år föds tusentals paddor upp och släpps ut i det vilda. på flera platser på Öland. Att rädda utrotningshotade djur är inte gjort i en handvändning - det krävs hårt arbete under lång tid.

Den grönfläckiga paddan är Sveriges mest hotade amfibie/groddjur och finns kvar bara kvar på några isolerade platser i Skåne och i Blekinges yttre skärgård. Tidigare var den vanligt förekommande längs kusterna i stora delar av södra Sverige (Skåne, Blekinge och Småland) samt på Gotland och Öland. På Öland var den det vanligaste groddjuret för 100 år sedan men dog ut i slutet på 1990-talet. Troligen främst på grund av att dess livsmiljöer försvann, både på land för vuxna och vatten för ägg och yngel.