den 29 januari 2015

Alla fjällgäss framme i övervintringsområdet

I slutet på juli släppte Projekt Fjällgås, som är ett samarbete mellan Stiftelsen Nordens Ark och Svenska Jägareförbundet, ut 54 fjällgäss i Norrland. Fem av gässen var försedda med satellitsändare och de senaste månaderna har man kunnat följa deras framfart live på nätet. Sändningarna har gett projektet ovärderlig information om fåglarnas rörelser och vintervistelse. 

- På ett år har vi lärt oss mer än alla andra år vi satt ut fjällgäss, säger Christer Larsson, projektledare på Nordens Ark.

Pressmeddelande från Stiftelsen Nordens Ark 29 januari 2015

Under januari nådde till slut alla fem sändargässen övervintringsområdet i norra Europa. Varje gås har sällskap av flera utsättningsfåglar och vilda gäss av flera arter. Gässen har flugit mot det förväntade övervintringsområdet längs den holländska kusten och norra Tyskland.

Under hela perioden har fågelskådare engagerats i de områden som gässen har uppehållit sig i. Fågelskådarna har tagit bilder och konstaterat i vilket sällskap sändargässen flugit. Sändarna har varit en del i att lösa mysteriet med fjällgässen förehavanden. De används för att ta reda på hur fjällgässen rör sig efter att de placerats ut i häckningsområdet och om utsättningarna sker på rätt ställe och på rätt sätt. De data som inkommit under hösten och vintern har varit mycket värdefulla för framtida utsättningar. 
- En sak är säker, fjällgäss flyger mer än vi har anat, säger Christer Larsson. 
- Nu hoppas vi på hjälp att finansiera fler sändare till sommarens utsläpp. 

Fjällgåsen är den fågelart som har högst global hotstatus och som häckar i Sverige. Häckningsområdet ligger i ett litet område i det lappländska fjället. 
- Sverige har därför ett särskilt ansvar för arten, avslutar Christer Larsson. 

Projekt fjällgås drivs av Svenska Jägareförbundet med Nordens Ark som samarbetspartner sedan 1989. Nordens Arks arbete stöds av Svenska PostkodLotteriet, Hasselbladsstiftelsen och Fondation Segré.