den 15 november 2019

Arbetet med att rädda den röda pandan i Nepal

Nordens Ark samarbetar med Red Panda Network för att skydda och bevara den röda pandan och de artrika bergskogarna i Östra Nepal, och samtidigt bidra till att förbättra levnadsförhållanden för lokalbefolkningen. Projektet kommer pågå till 2021 och finansieras av svenska Postkodlotteriet.

I Deurali hade vi kanske det viktigaste mötet, det med Comunity Forest User Group. Mötesplatsen var också av det mer udda slaget, utomhus, på platsen för det kommande bygget av naturcentrat, 2 620 meter över havet med snöklädda toppar i fjärran runt oss. Vi diskuterade, via tolk, olika problem och fick en inblick i livet i de små bergsbyarna. Både byggandet, verksamheterna kring naturcentrat och framför allt driften kommer att generera arbete och ökade intäkter för många i områdets byar. 

Läs mer om Nordens Arks viktiga arbete med att bevara den röda pandan i det vilda här.