den 10 mars 2023

Asiens största hårdskaliga sköldpadda flyttar in

I dagarna anlände en indomalajisk flodsköldpadda från Bristol zoo till Nordens Ark. Liksom många av världens sköldpaddor är arten akut hotad och de senaste 90 åren har antalet indomalajiska flodsköldpaddor minskat med 80%. Nu går vi in i arbetet med att rädda arten.

Med en maxlängd på 80 cm är den indomalajiska flodsköldpaddan (Orlitia borneoensis) Asiens största hårdskaliga sköldpadda. I det vilda lever sköldpaddan i sjöar, träsk och långsamt rinnande floder i Malaysia och Indonesien.

-Läget för arten är precis som för de flesta andra sköldpaddor alarmerande, säger Jimmy Helgesson som är ansvarig för sköldpaddorna på Nordens Ark. De senaste 90 åren har populationen minskat med 80% och arten är idag akut hotad.

Indomalajiska flodsköldpaddor är komplicerade att föröka då både hanar och honor tenderar att vara aggressiva mot varandra under parningen. Nordens Ark kommer därför lägga stort fokus på avelsarbetet då det är av stor vikt att bygga upp en stabil population av arten om den ska kunna räddas från utrotning.
 

Indomalajisk flodsköldpadda. Foto: Petr Velensky
 
Trots att arten är skyddad enligt lag jagas den fortfarande i stor utsträckning. I huvudsak för sitt kött men även för att använda delar av sköldpaddorna inom traditionell asiatisk medicin. Att deras livsmiljöer förstörs när skogar skövlas och floder däms upp för göra plats för palmoljeplantager är också ett stort problem.

 
SköldpaddsArken – en fristad för några av världens mest hotade sköldpaddor
Sköldpaddor som har funnits på jorden i mer än 200 miljoner år är idag en av världens mest hotade djurgrupper och mer än 60% av dem hotas av utrotning.

Situationen är allra mest akut i Asien, där alla av de nästan 100 sköldpaddsarterna är hotade. Av arter som en gång varit talrika i sjöar och flodsystem existerar idag endast några hundra individer, ibland så få som något tiotal.

För att bevara några av världens mest hotade sköldpaddor bygger Nordens Ark nu ett unikt avelscenter där några av världens mest utsatta arter kan få en fristad och fortplanta sig för framtida utsättningar. SköldpaddsArken invigs i början av juni.