den 9 maj 2017

Babyboom hos fåglarna på Nordens Ark

Det har varit en bra vår för fåglarna på Nordens Ark och glädjande nog kan man nu se årets ungar. Hos berguvarna tittar tre små duniga ungar fram under mammans beskydd och hos de vita storkarna i Våtmarken har fyra ungar kläckts. Både berguvsungarna och storkungarna kommer, när de blivit stora nog, att ingå i bevarandeprojekten för sina arter och släppas ut i det vilda.

Berguven är världens största uggla och med de karakteristiska tofsarna på huvudet är den lätt att känna igen. Tidigare var berguven nästan utrotad i Skandinavien och listas idag fortfarande som sårbar. Tack vare engagerade eldstjälar och Projekt Berguv ser läget för berguven i Sverige betydligt bättre ut.

- Det är alltid roligt på våren när djurungar föds, säger John Söderlindh djurvårdare på Nordens Ark, men lite extra roligt är det när vi kan göra nytta och släppa ut djuren i det vilda.

Få fåglar är så mytomspunna som de vita storkarna. Redan från barnsben lär vi oss att barn kommer med storken. Länge trodde man också att ett storkbo på taket hindrade att taket började brinna. Tyvärr har den vita storken i princip försvunnit från vårt land och stora delar av Europa, främst på grund av bristen på mat. När våtmarkerna dikades ut för att öka mängden åkermark försvann storkarnas föda.

Nordens Ark har i flera år samarbetat med Storkprojektet i Skåne och kommer så småningom att skicka även årets ungar dit. Det årliga storksläppet drar många besökare som kommer för att se hundratals storkar flyga till väders och bege sig söderut för att förhoppningsvis återvända till Sverige en dag.

Förutom storkar och berguvar så ligger fjällgässen på Nordens Ark på ägg och förhoppningsvis får även våra vitryggiga hackspettar, pilgrimsfalkar och eremitibisar ungar, och kanske väntar en eller annan överraskning också enligt John Söderlindh.

Vit stork med ungar på Nordens Ark. Foto: Erik Edvardsson

 

Berguvsungar på Nordens Ark. Foto: Ola Jennersten