den 24 januari 2023

"Båtans" öde berör och engagerar

Historien om den sydliga kärrsnäppan som kläcktes i Båtafjorden i Halland 2011 berör många. Efter att ha varit ”försvunnen” i flera år har hon upprepade gånger lagt ägg som tyvärr tagits av rovdjur. Nordens Ark och BirdLife Sverige arbetar för att rädda den akut hotade sydliga kärrsnäppan och följer därför Båtans öde noga. 

Det var våren 2011 som den lilla sydliga kärrsnäppan Båtan kläcktes och ringmärktes i Båtafjorden i Halland. Efter sommaren försvann hon i flera år och sågs inte till igen förrän i maj 2019 när hon plötsligt dök upp i Foteviken i Skåne. 

Sydliga kärrsnäppor är normalt trogna sitt födelseområde och att Båtan sökt sig till Skåne berodde troligen på att den lilla populationen kärrsnäppor som tidigare funnits i Halland helt hade försvunnit. 

Våren 2019 la hon fyra ägg som alla blev prederade, det vill säga uppätna av rovdjur. 2020 kom så glada nyheter, Båtan hade fått ungar tillsammans med en omärkt hane. Ett viktigt tillskott till den tynande populationen. Man valde att inte störa de nyblivna föräldrarna och ungarna ringmärktes aldrig, därför vet vi inte med säkerhet om någon av dem fortfarande tillbringar våren och sommaren i området runt Foteviken. 


Den sydliga kärrsnäppan Båtan. Foto: Mattias Ullman

Våren 2022 häckade Båtan två gånger tillsammans med två olika hanar. Tyvärr blev äggen från båda häckningarna prederade, precis som kullen hon lagt våren 2021. Kråkor är ofta en av kärrsnäppans främsta fiender, men även grävlingar och rävar kan ställa till det.

Mer än 70% av alla vadarbon (72 bon av tofsvipa, rödbena, kärrsnäppa, skärfläcka och större strandpipare) i Foteviken utsattes för rovdjur det året och Båtans ägg klarade sig som sagt inte. Nu håller vi tummarna för att Båtan kommer tillbaka till Foteviken även i vår och att hon kommer häcka ytterligare en gång. Tretton år är en ansenlig ålder för en liten kärrsnäppa, speciellt om det är en hona. 


Nordens Ark arbetar tillsammans med BirdLife Sverige för att rädda den akut hotade sydliga kärrsnäppan i Sverige. 
Läs mer om Projekt sydlig kärrsnäppa på dess hemsida https://sydligkarrsnappa.se/