den 28 mars 2024

Betande kor + brand = sant

En unik studie utförd av Nordens Ark visar att kor föredrar att beta på nybrända marker. Ett faktum som tidigare bara studerats på andra kontinenter, men aldrig på våra breddgrader. Kunskap som är viktig i arbetet för att öka den biologiska mångfalden.


Betande kor i Ekoparken på Nordens Ark, fotograferade av fotofälla. 

Att brand gör bete med näringsrikt genom att gammal och näringsfattig vegetation försvinner är ett känt faktum. De senaste årtiondena har forskare i främst Afrika och Nordamerika studerat hur detta påverkar beteendet hos betande djur. Liknande studier har dock hittills inte genomförts på våra breddgrader, förrän nu.

-Även om det är känt från andra håll i världen är det ny och viktig kunskap att djur i vårt område beter sig på samma sätt och föredrar att beta på nybrända marker, säger Karin Amsten, en av forskarna som genomfört studien.

I studien som genomfördes på Nordens Ark har kamerafällor använts och för att studera kornas beteende. Genom att analysera filmerna kunde forskarna se att korna valde att beta i områden där det nyligen brunnit. Något som påverkar vegetationens sammansättning och har en avgörande påverkan på den biologiska mångfalden.

-Det faktum att korna föredrar att beta där det nyligen brunnit visar att vi kan använda eld i kombination med bete för att öka variationen i landskapet, fortsätter Karin.


Eldning i Ekoparken på Nordens Ark. Foto: Aron Rose Melz

Studien genomfördes i Nordens Arks Ekopark i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och Mammal Research Institute i Polen. Studien kan läsas i sin helhet på http://doi.org/10.1111/1365-2664.14618