den 12 mars 2024

Nordens Ark och WWF går samman för att rädda några av Sveriges mest hotade arter 

Sverige har en fantastisk natur, men ingen vill vara utan arter som fjällräven, igelkotten, storspoven och mnemosynefjärilen. Tyvärr riskerar de och många fler arter att utrotas i Sverige. Nu har Nordens Ark och WWF gemensamt tilldelats Drömprojektet på 21,5 miljoner kronor av Svenska Postkodlotteriet. Pengarna ska gå till att vända trenden och stötta ett tiotal hotade svenska arter.

Mångfalden av liv på jorden utrotas i en takt vi aldrig tidigare sett. Sedan 1970 har populationerna av vilda ryggradsdjur i snitt minskat med 69 procent. Det är lätt att tro att det sker någon annanstans. Men så är det inte. Antalet rödlistade arter i Sverige ökar oroväckande snabbt. Av de runt 21 700 arter som Artdatabanken kunde undersöka år 2020 bedömdes nära en fjärdedel vara rödlistade, det vill säga över 5000 arter.


Igelkott. Foto: Marie Mattsson

–Vi står inför en allvarlig kris av vår natur och många arter är hotade i Sverige. Att då många naturvårdsinsatser i Sverige har pausats eller ställts in är allvarligt. Därför är Drömprojektet extra viktigt just nu, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Målet med Drömprojektet är att vända den nedåtgående trenden för några av våra hotade arter och stärka populationerna. Om en art försvinner kan det få stora konsekvenser. Det är arterna och deras livsmiljöer som utgör den biologiska mångfalden som är nödvändig för oss människor. Syftet är också att öka allmänhetens kunskap om den alarmerande situationen i vår natur.

– Tillsammans är vi ett dreamteam, konstaterar Mats Höggren, vd för Nordens Ark. Vi har bred och unik kompetens och stor erfarenhet av den här typen av insatser. Drömprojektet tar avstamp i konkreta och väl underbyggda åtgärdsprogram och sker i nära samarbete med länsstyrelser och lokala organisationer.  

De arter som Drömprojektet kommer att fokusera på representerar olika djurgrupper med stor geografisk spridning från fjällräven i norr till läderbaggen i söder. De är alla beroende av landskapstyper och biotoper som minskar kraftigt i Sverige.

 – Postkodlotteriet finansierar ett krafttag för den biologiska mångfalden med det här Drömprojektet, säger Postkodlotteriets vd Anders Årbrandt. De arter Nordens Ark och WWF ska arbeta med riskerar att försvinna annars och med dem de betydelsefulla funktioner de har i vår natur. 


Veronikanätfjäril. Foto: Matilda Apelqvist

Fakta Drömprojektet: Rädda mångfalden i Sveriges natur – en kamp för hotade arter
Projektet som ska löpa under fyra år tilldelas 21,5 miljoner kronor och är ett av Drömprojekten som beviljas av Svenska Postkodlotteriet 2024. Projektets mål är att rädda ett flertal rödlistade arter. Projektet kommer att genomföras av Världsnaturfonden WWF och Nordens Ark.

Insatserna kommer genomföras i flera geografiskt skilda områden i Sverige och avgörs av områdets behov och förutsättningar. Projektet kombinerar vetenskap, praktiska naturvårdsåtgärder och engagemangshöjande aktiviteter för allmänheten. De huvudsakliga åtgärderna är att förbättra livsmiljöer, förstärka populationer genom uppfödning och utsättning, stödutfodring samt inventeringar för att stärka kunskapsläget, identifiera och utvärdera åtgärder.

För mer information kontakta: 
Emma Nygren, bevarandesamordnare  Nordens Ark, [email protected] tel 070-240 65 64
Therese Wåtz, artexpert på WWF,
[email protected] tel 0735067698  
Nina Schmieder, pressekreterare på WWF, [email protected] tel 0735-258 65 22 
Therese Patriksson, marknadschef Nordens Ark, [email protected] tel 0701-90 21 46