den 28 februari 2024

Ett litet hopp för Europas natur

Europaparlamentet har röstat igenom ett nytt lagförslag om att skydda Europas natur. Det är det första större naturvårdslagförslaget sedan art- och habitatdirektivet trädde i kraft för över 30 år sedan.

Enligt lagförslaget så är 80% av Europas natur i ett undermåligt skick och behöver inte bara skyddas, utan också återskapas. Den så kallade ”restaureringslagen” säger därför att EU:s medlemsländer ska återställa minst 20 procent av de livsmiljöerna som är i dåligt skick senast år 2030. Därefter ska minst 60% vara återställt till 2040 och hela 90% senast 2050. Även om lagen har försvagats en hel den sedan den lades fram av EU-kommissionen 2022, så inger den ändå hopp för Europas natur.

Tanken med den nya lagen är att den inte bara ska gynna naturen och den biologiska mångfalden, utan den ska också gynna medlemsländerna ekonomiskt. Enligt EU-kommissionen så kommer lagen att innebära att för varje investera euro kommer man kunna få så mycket som åtta euro tillbaka i form av olika ekosystemtjänster, som till exempel en säkrare livsmedelsförsörjning.

För att lagförslaget ska gå igenom helt och implementeras inom EU måste det nu också röstas igenom i Europarådet, vilket vi såklart hoppas att det gör.

Läs mer om den nya lagen hos Europaparlamentet


Bäck i Ekoparken på Åby säteri. Foto: Mats Niklasson