den 29 maj 2018

Europas sista jättedjur till Nordens Ark

Tillsammans med forntida mammutar och uroxar strövade en gång visenterna över Europas slätter. När de andra dog ut överlevde visenten - med ett nödrop – och nu finns fyra stycken på Nordens Ark.
 
På 1920-talet försvann visenterna från det vilda och bara ett fåtal fanns kvar i djurparker. Tack vare ett idogt arbete med avel och återintroducering finns nu 5000 visenter.
 
- Visenten har en nyckelroll i naturen när det gäller biologisk mångfald, säger Mats Niklasson som är vetenskaplig ledare på Nordens Ark. Den är ett av mycket få vilda djur som har kapacitet att hålla hela landskap öppna från igenväxning.
 
Nu tar Nordens Ark steget och blir en aktör i bevarandearbetet i och med att fyra visenter flyttat in i parken. Tre kor kommer från Eriksberg i Blekinge och tjuren kommer från Kolmården. Under sommaren kommer flocken att utökas med ytterligare två kor från Tjeckien.
 
Visenterna överlevde tack vare djurparkernas bevarandearbete och det fortsätter än idag med oförminskad kraft då visenten fortfarande är hotad. Det behövs fler uppfödare för att hålla fart i utsättningsarbetet, något som Nordens Ark tar på allvar.

- Nu bygger vi visenthägn på våra marker, fortsätter Mats. Totalt blir de omkring 45 hektar stort och tanken är att djuren ska ströva på ett naturlikt sätt och bidra till det öppna landskapet och den biologiska mångfalden genom sitt effektiva bete.