den 9 maj 2016

Fira Linderödssvinens dag

Idag är det linderödssvinens dag och det firar vi på Nordens Ark genom att uppmärksamma denna lantras lite extra.

I Sverige har vi hållit tama eller delvis tama svin i minst tre tusen år. Länge var gränsen mellan tama och vilda svin suddig. Under halva året höll man svinen på skogen och det var oundvikligt att de tama och vilda djuren parade sig. Linderödssvinet är väl anpassat till vårt nordiska klimat och trivs bäst som utegångsgris. Vintertid behöver den ett dragfritt hus med mycket halm och mat för att hålla värmen. Sommartid blir den glad för en svalkande gyttjepöl.

Denna dag får linderödssvinen sin julklapp, ett stort lass med jord att böka och vältra sig i. Tack alla ni gåvogivare som köpte julkula till linderödssvinen i julas.