den 1 april 2016

Fjärilsexperter inventerar unika fjärilar

För fjärde året i rad samlas nu tre av Sveriges främsta fjärilsexperter på Nordens Ark för att under några intensiva dagar inventera de fjärilar som fångades in förra sommaren. Tidigare år har flera unika och intressanta arter hittats och vi väntar med spänning på resultatet från 2015.

I takt med att vi återställer kulturlandskapet i Ekoparken återkommer många arter till vår fauna. För att kunna följa och kartlägga förändringen pågår sedan fyra år ett projekt på Nordens Ark där fjärilar fångas in och inventeras. Redan nu har flera intressanta fynd gjorts, bland annat har en för Sverige helt ny art hittats, en blek malmätare. Dessutom har flera arter dykt upp som inte tidigare varit kända på västkusten och i Bohuslän.

- Det är ett viktigt och unikt projekt som pågår på Nordens Ark, säger professor Nils Ryrholm vid Högskolan iGävle. Kartläggningen av förändringen som sker hos vår fauna när vi återställer kulturlandskapet ger viktig kunskap.  I takt med miljöförändringen och det varmare vädret ser vi bland annat arter som är på väg söderifrån och som inte tidigare funnits i det här området.

Hittills har drygt 900 olika fjärilsarter identifierats på Nordens Ark, vilket är en stor andel av drygt 1000 arter som är kända i Bohuslän. En del av dem är väldigt sällsynta och finns med på Artdatabankens Rödlista över hotade arter.

I Ekoparken på Nordens Ark finns två fällor utplacerade. Det är ljusfällor som nattetid lockar till sig insekter och fjärilar som där sövs med kloroform innan de fryses ned i väntan på inventering. Fällorna på Nordens Ark vittjas från mars till november.

Nils Ryrholm, Clas Källander, forskare och experter på fjärilar, och Jan-Olof Björklund som skrivit flera åtgärdsprogram för hotade arter i vårt land  inventerar tillsammans fjärilarna. De utgör eliten bland fjärilsexperter och de lägger många timmar av sin fritid på att gå igenom materialet från Nordens Ark.

Vid förra årets inventering deltog även en journalist och en fotograf, något som resulterade i boken Fjärilsmannen med bland annat fina kapitel från Nordens Ark.