den 8 mars 2023

Forskning är inte enkelt – nya riktlinjer för studier av den skygga pallaskatten

I många år har forskningen på små kattdjur som pallaskatter fått stå tillbaka för mer populära kattdjur som tigrar, lejon och leoparder. Nu driver Nordens Ark arbetet för att effektivisera datainsamling som förbättrar bevarande- och forskningsåtgärder för de hotade pallaskatterna. Tanken är att forskningen ska underlättas genom att alla jobbar på samma sätt.
 
Att inventera och övervaka djur i det vilda är sällan enkelt, speciellt om det gäller små och skygga arter som lever i otillgänglig terräng. Pallaskatten är ett bra exempel på en sådan art med en utbredning som sträcker sig över stora delar av Centralasiens berg- och stäppområden.
 
Historiskt sett har fokus legat på stora kattdjur som tigrar, lejon och leoparder medan mindre och minst lika hotade kattdjur som den lilla pallaskatten har fått stå tillbaka. För att driva forskning och kunskapsinsamling vidare krävs tydliga riktlinjer för hur studier och datainsamling ska genomföras.

- De här riktlinjerna är väldigt viktiga för bevarandet av pallaskatten, säger Gustaf Samelius, forskare på Nordens Ark och Snow Leopard Trust. De ger oss en tydlighet för att kunna följa hur det går för arten och utvärdera om de åtgärder vi gör har önskad effekt.


Pallaskatt. Foto: Marie Mattsson

Nordens Ark har nu, tillsammans med sina samarbetspartners i PICA - Pallas’s cat International Conservation Alliance, tagit fram riktlinjer för hur detta ska göras på bästa sätt. Tanken är att forskningen ska underlättas genom att alla jobbar på samma sätt. Mångåriga erfarenheter och tekniker från en mängd forskningsprojekt har sammanställts för att komma fram till de bästa metoderna
  
Riktlinjerna berör främst praktiska aspekter för inventering och metoder för att uppskatta artens antal och utbredning. Det handlar om metoder där djuren kan inventeras och övervakas utan att man behöver fånga eller på annat sätt hantera dem. Kameraövervakning, DNA-analyser av spillning, snöspårning och intervjuer med människor som lever i pallaskattens utbredningsområden är exempel på metoder som kan användas. Här finns också praktiska tips om var och hur man skall sätta upp fältkameror, leta efter spillning och på bästa sätt genomföra snöspårning.

Läs mer om vårt arbete för att rädda världens pallaskatter.