den 6 november 2015

Vid det årliga internationella WAZAmötet fick Nordens Arks förre Vd Lena M Lindén ta emot den prestigefulla Heini Hediger Award. Utmärkelsen är en av de finaste i djurparksvärlden och är ett tecken på det mångåriga och viktiga arbete som Lena gjort både på Nordens Ark och internationellt för bevarandet av hotade djur.

1989 var Lena med och startade Nordens Ark vars syfte redan från början var att rädda och bevara hotade djur. Under Lenas ledning har Nordens Ark vuxit till att bli en betydande aktör som arbetar med bevarande av hotade djur såväl på Nordens Ark som i fält i Sverige och internationellt. Lenas engagemang för den biologiska mångfalden och bevarandetarbetet både på Nordens Ark och i världen har alltid varit stort. Genom åren har Lena innehaft flera viktiga positioner inom de olika internationella djurparksorganisationerna och samarbetena.

Lena mottog utmärkelsen under det årliga WAZAmötet (World Association of Zoos and Aquaria) som den här gången var förlagt till Al Ain i Förenade Arabermiaten. I sitt tal bad hon sin efterträdare på Nordens Ark, Mats Höggren, att tacka personalen på Nordens Ark, utan dem hade arbetet inte varit möjligt. "Det är de som gjort det hårda jobbet." avslutade hon.

 Lena M Lindén tar emot Heini Heideger Award av WAZAs Vd Gerald Dick. Foto: Jan Westin