den 11 juli 2019

Hopp(fullt) för utrotningshotad padda

Drygt 1000 yngel och 200 vuxna individer av den hotade arten grönfläckig padda har släppts ut på Öland. Utsättningen är en del i arbetet för att återskapa en livskraftig population av arten på ön. 
 
Årets första utsättning av grönfläckiga paddor har gjorts i Högbyhamns fågelskyddsområde på Öland. Tidigare har såväl småpaddor som vuxna paddor utplanterats, men i år har även yngel kläckta på Nordens Ark släppts ut. Syftet med att släppa ut paddor i olika stadier är att minimera sårbarheten och få så många individer som möjligt att överleva.

- Det är alltid oerhört tillfredsställande att släppa ut djur i naturen som vi fött upp säger Kristofer Försäter, projektansvarig på Nordens Ark. Det är belöningen för allt jobb som vi lagt ner för att få uppfödningen att fungera.


 
Sedan 2003 har Nordens Ark och Länsstyrelsen i Kalmar arbetat med att restaurera lämpliga områden på Öland för grönfläckiga paddor. Under våren genomfördes inventeringar i Högbyhamn för att få reda på om våra utsläppta paddor klarat vintern och glädjande nog gjordes återfynd.
 
- Dessa återfynd visar att den miljö som vi försöker återskapa uppfyller de krav som ställs för att paddorna ska överleva, säger Kristofer.
 
Nu hoppas vi att årets utsläppta grönfläckiga paddor får en bra start i det fria och att vi under nästa års inventering får se och höra många av dem igen.
 
Projektet sker i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar.
Arbetet med grönfläckig padda på Nordens Ark är möjligt genom ekonomisk stöd från bland annat Postkodslotteriet.