den 14 juni 2023

Hotade fåglar får ett unikt försprång i livet

För första gången i Sverige har ”headstartade” fåglar släppts ut i det vilda, i ett samarbete mellan Nordens Ark och BirdLife Sverige. Det är fyra kullar av den akut hotade underarten sydlig kärrsnäppa som fötts upp på Ottenby på Öland i ett försök att öka antalet individer i det vilda.

Efter månader av förberedelser och hårt arbete kunde Projekt sydlig kärrsnäppa under de två första veckorna i juni släppa ut totalt 14 individer av den hotade sydliga kärrsnäppan på Öland. Metoden som används kallas för headstarting och är en effektiv och beprövad metod för att stoppa populationsminskning för vadarfåglar. Den går ut på att man samlar in ägg från vilda fåglar för att kläcka fram och föda upp ungar under deras första kritiska veckor, för att sedan släppa ut dem när de växt till sig.

-Det är första gången någonsin metoden tillämpats på fåglar i Sverige så det har såklart varit lite nervöst, säger Dick Liljegren som är ansvarig för uppfödningen av sydlig kärrsnäppa. Vi är väldigt nöjda över årets resultat och det är oerhört givande att se ungarna ta sina första steg ut i naturen.

Utsättningarna har skett i två omgångar där de första 7 ungarna släpptes ut i början av juni och resterande 7 släpptes ut 10 dagar senare. Det är fåglarnas flygförmåga som avgör när de kan släppas. Närde lärt sig flyga kan de lättare undkomma rovdjur.

Headstarting har visat sig ha många fördelar. I det vilda kan 60–90% av äggen och små ungar bli uppätna av rovdjur. Även födobrist eller dåligt väder är en risk. Genom skyddet som headstarting medför kan fler individer överleva till flygfärdig ålder.

Att tidigt samla in ägg innebär dessutom att de vilda fåglarna ofta lägger en andra kull, något som de gör naturligt om de misslyckas med sin häckning i början av säsongen.

-Om parets nya kull överlever, alltså inte prederas, så finns det en chans att dubbelt så många ungar överlever, fortsätter Dick. Denna ökade produktivitet är verkligen avgörande i en tid då den svenska populationen av sydlig kärrsnäppa är nära utrotning med färre än 60 par i hela landet.

Ungar av vadarfåglar är självgående från den stund de kläcks, föräldrarna hjälper bara till med att visa var man hittar mat samtidigt som de håller utkik efter faror. Detta gör att de fungerar bra att föda upp ungarna utan föräldrar. När ungarna väl släpps ut är de flygfärdiga, och har på det viset fått ett försprång – en ”headstart”- med bättre möjligheter att överleva.

-Vi övervakar ungarna några veckor efter att de lämnat uppfödningsvoljären, för att säkerställa att de klarar sig, säger Mattias Ullman, projektledare på BirdLife Sverige och ansvarig för inventeringarna inom projektet. -Vi ser en fortsatt nedåtgående trend i antalet sydliga kärrsnäppor, så det är mycket glädjande att vi har kunnat observera alla ungar efter utsläpp.

I projektet som blivit möjligt tack Postkodlotteriets lottköpare görs flera andra insatser för den sydliga kärrsnäppan och dess viktiga livsmiljöer, till exempel olika åtgärder i fält, information till allmänheten i samarbete med universitet och länsstyrelser.