den 12 november 2021

Hotade stäppfår har anlänt till parken

De tadzjikiska stäppfåren på Nordens Ark har fått tillökning i form av en bagge och en tacka från Liberec zoo i Tjeckien. I onsdags anlände de fina stäppfåren samtidigt fick de en av Nordens Arks baggar. Att parker byter djur med varandra är av avgörande vikt för arbetet med att rädda hotade djurarter.
 
Hoten mot de tadzjikiska stäppfåren är högst reella och det är osäkert hur läget för dem ser ut i det vilda. Många lever i områden som är starkt påverkade av människans utbredning eller i krigsområden, därför är det extra viktigt att världens djurparker hjälps åt för att hålla en livskraftig räddningspopulation.  

Idag finns bara 30 tadzjikiska stäppfår kvar i fem av Europas djurparker och på Nordens Ark finns den största gruppen tadzjikiska stäppfår.

- Vilda får och getter är oerhört viktiga kuggar i den biologiska mångfalden, säger Ewa Wikberg, zoologisk chef på Nordens Ark. De ser kanske inte så märkvärdiga ut, men de fyller en viktig funktion och vi måste hjälpas åt att rädda dem.


Tadzjikiskt stäppfår på Nordens Ark. Foto: Marie Mattsson

Att djurparkerna kan byta djur med varandra är av avgörande betydelse för att hålla den genetiska variationen så stor som möjligt, men logistiken är många gånger en utmaning.

- Samtidigt som de två stäppfåren kom hit från Tjeckien så skickade vi en bagge till dem, säger Sara Nilsson som är ansvarig för djurtransporterna på Nordens Ark. Internationella regler för import och export av klövdjur mellan olika världsdelar innebär vissa svårigheter, men inom Europa går det ganska smidigt.
 
Om arten
Det tadzjikiska stäppfåret är ett ljusbrunt vildfår med stora horn som sitter brett isär och böjer av utåt. Hos baggarna kan hornen bli omkring en meter långa medan tackornas är betydligt kortare. De flesta tadzjikiska stäppfåren lever i Tadzjikistan i karga bergstrakter på höjder upp till 6 000 meter över havet.

Det minskande antalet tadzjikiska stäppfår kan främst härledas till tjuvjakt och konkurrens om betesmarker med människans tamboskap. Även torka och svåra vintrar tär på arten. Förr var troféjakt ett stort hot mot de tadzjikiska stäppfåren. I vissa fall har man kunna betala upp till 20 000 dollar för att få skjuta ett stäppfår.