djurbilder1200x560urial.jpg
djurbilder1200x560urial2.jpg
djurbilder1200x560urial.jpg

Tadzjikiskt stäppfår

Ovis vignei bochariensis

Det tadzjikiska stäppfåret är ett ljusbrunt vildfår med stora horn som sitter brett isär och böjer av utåt. Hos baggarna kan hornen bli omkring en meter långa medan tackornas är betydligt kortare. Hornen växer från födseln men ersätts inte om de bryts av.

Vikt: 90 kg
Längd: 120 - 190 cm Mankhöjd: 80 - 90 cm

Baggarna mäter sina krafter genom att stångas panna mot panna. De backar långt innan de rusar fram och stångar varandra. En fettkudde bakom hornen och i nacken skyddar hjärnan mot de kraftiga stötarna.

Precis som många andra vildfår lever de tadzjikiska stäppfåren i stora flockar under senvintern för att splittras upp under våren inför lamningen. Under sommaren går tackor för sig och baggar för sig. I september möts baggarna för att mäta sina krafter och segraren får uppvakta tackorna. För att hindra andra baggar från att para sig vaktar baggen sina tackor under hela brunsten. Det är inte alltid det lyckas. Ett får kan ha flera olika partner under en säsong. Tackorna är dräktiga i fem månader och får därefter ett eller två lamm. De växer fort och slutar dia efter cirka fyra månader.

Det minskande antalet tadzjikiska stäppfår kan främst härledas till tjuvjakt och konkurrens om betesmarker med människans tamboskap. Även torka och svåra vintrar tär på arten. Förr var troféjakt ett stort hot mot de tadzjikiska stäppfåren. I vissa fall har man kunna betala upp till 20 000 dollar för att få skjuta ett stäppfår.

De flesta tadzjikiska stäppfåren lever i Tadzjikistan. En liten grupp lever i Turkmenistan och ytterligare en grupp i Uzbekistan. Det tadzjikiska stäppfåret lever i karga bergstrakter på höjder upp till 6 000 meter över havet.


Bli fodervärd

Faddrar

Lions Sotenäs Fadder Brons