den 29 april 2022

Hund tränas för att hitta grönfläckiga paddor 

Den första specialsökhunden för att hitta grönfläckiga paddor tränar just nu på Nordens Ark. Det är ett unikt projekt och första gången en hund utbildas för att hjälpa till i bevarandearbetet av hotade groddjur. 

Den grönfläckiga paddan är en av Sveriges mest hotade amfibier och finns idag endast kvar i några få områden i Skåne, Blekinge och på Öland. Nordens Ark har i många år varit engagerad i bevarandet av den grönfläckiga paddan. Varje år föds tusentals paddor upp och släpps ut i det vilda och varje vår återvänder vi för inventering av antalet paddor efter vintervilan, ett inte helt enkelt arbete då paddorna är väl kamouflerade och dessutom nattaktiva.

Nu tas ytterligare steg i arbetet för att rädda kvar arten i vårt land och en specialsökhund utbildas för att hjälpa till med inventeringen.

- Det är en spännande utveckling av projektet, säger Kristofer Försäter som är ansvarig för Nordens Arks arbete med grönfläckiga paddor. Om detta lyckas kommer hunden att bli en väldigt användbar tillgång när vi om några veckor skall inventera paddor på Öland.                                                             

Helén Wåhlstrand Persson är samordnare på i Länsstyrelsen Kalmar och det är hon som nu tränar den 2,5 år gamla cockerspanieln Zanna att lära sig spåra grönfläckiga paddor. Helén har en lång erfarenhet av att träna specialsökhundar, något som kommer väl till pass i det här unika projektet.

- Zanna tycker om att träna och även om det här är nytt för henne så har det gått jättebra, säger Helén. Trots alla spännande dofter här ute plockar hon snabbt upp doften av paddorna och markerar tydligt när hon hittar en.

Redan i början av maj kommer Helén och Zanna att börjar arbetet med att inventera grönfläckiga paddor i det vilda.