den 5 juli 2024

Idag släpper vi ut 23 fjällgäss i norra Sverige

Fjällgåsen är en av Sveriges mest hotade fåglar och arten var nära att försvinna från vårt land. Tack vare ett intensivt bevarandearbete ser läget nu ljusare ut. Årets ungar kommer ytterligare att förbättra chanserna för arten att klara sig.


Nyutsläppta fjällgäss. Foto: Charlotte Zackrisson, Jägareförbundet

Runt 2010 var läget akut och det fanns bara 35 fjällgäss kvar i Sverige. Efter ett kontinuerligt bevarandearbete kunde man glädjande nog konstatera att sommaren 2022 återvände åtminstone 130 individer till häckningsplatsen i Arjeplogsfjällen – den enda platsen i EU där arten fortfarande häckar.

Utsättningarna av årets ungar stärker den befintliga populationen och skapar förutsättningar för arten att återhämta sig. Det är tack vare projektets mångåriga och långsiktiga arbete som fjällgåsen finns kvar i Sverige idag. Allt fler av de utsläppta gässen överlever och hittar tillbaka till sina utsättningsområden efter vintern, vilket är ett bevis på att bevarandearbetet gör skillnad.

-Det gäller att arbeta långsiktigt, säger Emma Nygren som är bevarandesamordnare på Nordens Ark. Att rädda hotade arter tar tid men allt det hårda arbetet är värt det när vi nu ser att antalet fjällgäss börjar öka i det vilda.

Fjällgässen körs upp till väl utvalda platser i fjällområdet där de placeras i tillfälliga utsättningsburar för att vänja sig vid sin nya omgivning över natten och varva ner efter den långa resan. Dagen efter öppnas burarna och fjällgässen släpps fria.

-Fjällgässen släpps ut i två omgångar, på två olika platser, idag är det 23 fjällgäss kläckta på Nordens Ark som släpps ut och om några dagar åker våra samarbetspartners från Jägareförbundet upp för att släppa ut ytterligare 21 fjällgäss, fortsätter Emma.


Emma Nygren på väg för att släppa ut fjällgäss. Foto: John Söderlindh

Om Projekt Fjällgås
Projekt Fjällgås är ett av Sveriges äldsta artbevarandeprojekt och startades på 1970-talet av Svenska Jägareförbundet. Samarbetet med Nordens Ark inleddes redan 1989. Idag är det ett samarbete mellan Svenska Jägareförbundet, Nordens Ark och Norrbottens ornitologiska förening.

En del av projektets arbete består av att fjällgäss föds upp på Nordens Ark och på Öster Malma för att sedan släppas ut i de svenska fjällen och bilda flock med sina vilda artfränder.