den 22 februari 2023

Indokinesiska boxsköldpaddor flyttar in

Idag flyttar fyra indokinesiska boxsköldpaddor, en hane och tre honor, in på Nordens Ark. Till sommaren kommer besökare kunna se dem i den nybyggda SköldpaddsArken som invigs den 9 juni.

Den indokinesiska boxsköldpaddan (Cuora galbinifrons) är 15 – 20 cm lång med ett högt, vackert och mahognyfärgat skal. Faktorer som gör den åtråvärd bland samlare och som lett till att arten idag listas som akut hotad.

Sköldpaddorna kommer från Terrariet i Vissenbjer, Danmark dit Jimmy Helgesson, som är ansvarig för sköldpaddorna på Nordens Ark, igår åkte och hämtade dem.

-Det här är fyra genetiskt viktiga sköldpaddor, berättar Jimmy. Det finns väldigt få individer i den europeiska stamboken och de här är inte släkt med de övriga. Det gör dem till ett viktigt tillskott i arbetet för att rädda kvar arten.


Indokinesisk boxsköldpadda. Foto: Jimmy Helgesson

Det finns idag väldigt få individer kvar i det vilda. Arten återfinns i högt belägna, fuktiga skogar i norra Vietnam, Laos och på ön Hainan i Kina. Den är landlevande och äter allt från insekter och mask till fallfrukt.

Nordens Ark kommer vara en av få anläggningar i Europa som håller arten. Tillsammans kämpar man nu för artens överlevnad.

SköldpaddsArken – en fristad för några av världens mest hotade sköldpaddor
Sköldpaddor som har funnits på jorden i mer än 200 miljoner år är idag en av världens mest hotade djurgrupper och mer än 60% av dem hotas av utrotning.

Situationen är allra mest akut i Asien, där alla av de nästan 100 sköldpaddsarterna är hotade. Av arter som en gång varit talrika i sjöar och flodsystem existerar idag endast några hundra individer, ibland så få som något tiotal.

För att bevara några av världens mest hotade sköldpaddor bygger Nordens Ark nu ett unikt avelscenter där några av världens mest utsatta arter kan få en fristad och fortplanta sig för framtida utsättningar.