den 15 november 2021

Järven finns i närområdet

Under söndagen stod det klart att järven som rymde från Nordens Ark i maj håller sig i närområdet. På förmiddagen ringde en jaktledare från Hallinden som strax innan sett järven när han satt på pass. Han hann till och med ta en bild på järven, varpå man ringde Nordens Ark omedelbart.

Nu tog ett intensivt jobb vid och inom loppet av 20 minuter hade vi ett muntligt tillstånd från länsstyrelsen för att bedriva skyddsjakt. Bedövningsgevär, pilar, fallnät, bur, kommunikationsapparater, kikare och ett antal fotofällor plockades ihop i rask takt. En timme efter första samtalet var nordens Ark på plats med utrustning. Samtidigt hade jaktledaren kallat ihop sitt lag och försett hund med pejl.

Hundförare och personal från Nordens Ark gick ut till platsen där hon observerats och snart lyckades vi se henne. Hon såg ut att vara i mycket god kondition, med gott hull och fin vinterpäls.

I området finns det två platser där slaktrester från i huvudsak vildsvin lagts ut varje vecka under hösten. Det gör det till ett mycket bra område för järven att uppehålla sig vid. Vi har satt upp flera MMS kameror i området och hoppas kunna få hem järven inom kort.

Järvar finns idag inte naturligt i Västra Götalands län, hon är den enda i sitt slag här och kommer inte ha någon möjlighet att hitta en partner. I Bohuslän finns inte heller tillräckligt många stora rovdjur vars jakt hon kan äta as efter. Hon är helt beroende av det för att kunna hitta föda under vinterhalvåret, därför behöver vi få tag på henne.

Ännu en gång så visar både myndigheter och grannar en fantastisk  vilja att hjälpa Nordens Ark!!