den 18 december 2019

Grodor i en dödlig miljö

I november åkte Kristofer Försäter, som är ansvarig för amfibieprojekten på Nordens Ark, till ön Montserrat i Karibiska havet för att jobba med just detta tillsammans med det lokala miljödepartementet (DOE) och Durrell Wildlife Conservation Trust.

Det är två år sedan man senast såg kycklinggrodor i det vilda på ön Montserrat. Anledningen till att kycklinggrodan försvunnit från är sjukdomen chytridiomycosis som orsakas av svampen Batrachochytrium dendrobatidis (BD). Svampen, som trivs i fuktiga miljöer, angriper grodornas hud och förhårdnar den, vilket försvårar regleringen av grodornas salt- och vätskebalans. Något som leder till organsvikt och en säker död.

Eftersom BD inte kan överleva i temperaturer över 30 C har ett världsunikt försök med att utforma hägnen på ett sätt som ökar solinstrålning inletts. Det skapar varma och torra platser för grodorna att vistas på. Dessutom värms de dammar som finns upp till 31C. På så sätt hoppas man att grodorna själva, vid sjukdom, ska söka upp dessa platser för att ”självmedicinera” mot svampen. Sedan juli finns 27 stycken kycklinggrodor i två stora hägn.


Kycklinggroda på Montserrat. Foto: Kristofer Försäter

Lärdomar från tidigare utsättningsförsök av kycklinggrodor på Montserrat har visat att de hållit sig friska längre tid under regnperioden och kortare under torrperioden. Troligtvis beror det på att det under regnperioden inte finns så många stillastående vattendrag där svampen lätt kan spridas mellan individer.

I slutet av november har torrperioden precis börjat på Montserrat och risken för att grodorna i hägnet ska insjukna i chytridiomycosis och behöva vård ökar. Med viss försiktighet kan vi glädjande nog säga man ännu inte kunnat påvisa några sjuka individer och att de istället verkar trivas i de nya hägnen.


Kristofer tillsammans med Luke Jones och Rachel Haynes på Montserrat. Foto: Kristofer Försäter

Resan blev ett riktigt äventyr med allt från motorhaveri på färjan mellan Antigua och Montserrat till att myggbekämpningen, som gjordes för att bekämpa ett massutbrott av denguefeber, hotade såväl grodor som insektsuppfödning. Att öka kunskap, engagemang och medvetenhet hos skolungdomar i natur- och miljöfrågor med extra fokus på just kycklinggrodorna är en viktig del i arbetet och besök på lokala skolor hanns också med.

Resan avslutades med en lång vandring till Fairy Walk, den plats där man sist såg vilda kycklinggrodor för två år sen. Förhoppningen var att hitta eller höra livstecken från vilda kycklinggrodor. Vandringen, som skedde i svår terräng, började på eftermiddagen i 30C värme och hög luftfuktighet och avslutades sent på kvällen. Dessvärre observerades inga grodor under inventering vilket stärker bilden av att det inte finns några vilda kycklinggrodor kvar på Montserrat och gör det ännu viktigare för projektet att lyckas.

Soufriére hills volcano på Montserrat i Karibiska havet. Foto: Kristofer Försäter