den 30 september 2014

Klimat-Klara klargör klimathotet

Sveriges djurparker skickar ut polarambassadörerna, mjukdjuren Klimat-Klara och Klimat-Klas för att lära våra skolbarn om klimathotet.

Båda är utrustade med ett USB-minne fyllt med information, tips och pyssel som skolorna kan använda sig av för att bli lite mer klimatsmarta. Tanken är att så många skolbarn som möjligt ska få ta del av informationen. De kan sedan visa vad just deras skola gjort för klimatet genom att skicka in bilder och texter som publiceras på djurparkernas hemsidor och andra sociala medier.

Klimat-Klara är en del i Pole-to-Pole-kampanjen som drivs av den Europeiska djurparksföreningen, EAZA, där flera svenska djurparker deltar. Kampanjen syftar till att uppmärksamma de klimatförändringar vi står inför och visa på att våra handlingar är det enda som kan stoppa en kommande katastrof. 
 
Klimatförändringen är idag tydligast vid våra poler men den får konsekvenser över hela världen. När temperaturen höjs, smälter isarna, vilket hotar isbjörnar och andra polarlevande arter. Men det är inte de enda konsekvenserna. På grund av extrem väderlek, habitatförändringar och förhöjd havsnivå kommer många områden och arter i hela världen påverkas, inklusive vi människor. 
 
- Klimat-Klara ska hjälpa oss att sprida budskapet att vi måste hjälpas åt för att stoppa klimatförändringen. Alla kan vi göra små förändringar i vardagen som har stor betydelse i slutändan, säger Eva Andersson som är samordnare för kampanjen i Sverige
 
Sju djurparker deltar i kampanjen; Järvzoo, Skånes djurpark, Skansen, Parken Zoo, Nordens Ark, Slottsskogens djurpark och Borås djurpark. Klimat-Klaras resa början den 1 oktober och pågår fram till jul. 
 
Nordens Ark kommer att skicka ut två ambassadörer. Klimat-Klara skickas först till Hunneboskolan i Hunnebostrand och Klimat-Klas gör sitt första besök på Gällkvistskolan i Skara. Eleverna får sedan skicka dem vidare till nya skolor.