den 19 juli 2019

Konsten att rädda ett småkryps liv

En av Europas vackraste insekter ska nu räddas med hjälp av Nordens Ark expertis. I början av juli anlände fem individer av den hotade alpbocken till Nordens Ark från Österrike. De är starten för ett uppfödningsförsök som förhoppningsvis kommer resultera i att arten kan födas upp och släppas ut i områden där den tidigare funnits. 

Albocken (Rosalia alpina) är en mycket vacker och iögonfallande skalbagge som tillhör familjen långhorningar. Arten har distinkta täckvingar med svarta fläckar och tvärband på blågrå bakgrund.


Alpbock på Nordens Ark. Foto: Jimmy Helgesson

-Den ser nästan ut som en tropisk skalbagge men kommer faktiskt från Europa, säger Jimmy Helgesson, projektansvarig på Nordens Ark.

Alpbocken lever i huvudsak i bokskogar i mellersta Europas bergstrakter och i länderna runt Medelhavet. I Sverige har den påträffats i de södra delarna, men det är osäkert huruvida arten någonsin har reproducerat sig i vårt land. 

Idag är alpbocken på stark tillbakagång inom hela sitt utbredningsområde. Den hotas när dess livsmiljö försvinner i takt med att Europas unika bokskogar minskar på grund av människans framfart.

För att rädda arten startar nu Nordens Ark ett nytt projekt i samarbete med Alpenzoo i Österrike. Nordens Ark kommer att utveckla en metod för uppfödning av alpbocken, något som aldrig tidigare gjorts.

-Det är alltid lite nervöst att börja med en ny art där det inte finns någon tidigare kunskap. Tack vara vår långa erfarenhet att föda upp andra hotade långhorningar som exempelvis den större ekbocken hoppas vi nu lyckas med även detta, säger Jimmy.

Det fem första skalbaggarna kom till Nordens Ark i början av juli och redan efter några dagar sågs parning och äggläggning. Nu kommer olika metoder utformas och testas för att framgångsrikt kunna föda och ta hand om alpbocken under dess olika livsstadier.


Små ägg från alpbockar på Nordens Ark. Foto: Jimmy Helgesson