den 12 maj 2021

Läget för många av Sveriges dagfjärilar ser idag dystert ut

Läget är allvarligt för många av våra dagfjärilar. På bara tio år har antalet gräsmarksfjärilar minskat med 30%. Särskilt kritiskt är läget för kronärtsblåvinge och veronikanätfjäril som kanske redan i princip försvunnit från vårt land.
Bristen på ängar och gräsområden i landskapet med mycket blommor har lett till att många fjärilsarter minskat kraftigt. I en ny statusrapport från Naturvårdsverket ligger att tiotal fjärilsarter i särskild fokus som riskerar att försvinna om ingen större förändring sker.

Som en del i detta omfattande arbete har Nordens Ark ett nationellt ansvar för avel och uppfödning av en handfull utrotningshotade fjärilsarter och samarbetar tillsammans med SLU Artdatabanken, Naturvårdsverket samt berörda länsstyrelser för att rädda fjärilarna från att försvinna. Som ett sista hopp finns även full beredskap att kunna ta emot kronärtsblåvinge och veronikanätfjäril. Båda arterna är idag landets mest hotade fjärilsarter och befaras redan ha hunnit dö ut.

Du kan läsa mer om vårt arbete på:

Veronikanätfjäril. Foto: Jimmy Helgesson