den 20 januari 2016

Lemurlövgrodan blir symbolen för Nordens Arks nya satsning i Costa Rica

Nordens Ark har under några år bidragit till att rädda en av världens mest hotade grodarter, lemurlövgrodan som lever i bergsregnskogen i Costa Rica. Liksom många andra amfibier har den drabbats av en svampsjukdom som sprider sig över hela världen och döda många arter. Nu har Nordens Ark fått förtroendet att hålla en grupp av lemurlövgrodor som en säkerhet om arten skulle dö ut i det vilda. Det sker i ett samarbete mellan Nordens Ark, Manchester University and Museum, Bristol Zoo och ett forskningsinstitut i Costa Rica.

Nordens Ark har nu byggt och inrett en anläggning där vi kan hålla och föröka en grupp lemurlövgrodor under optimala förhållanden. Rummen är klimatanpassade med precis samma förhållanden som i regnskogen. Grodorna som nu flyttat in kommer från Manchester Museum och Bristol Zoo i England.

”Det är helt fantastiskt”, säger ansvarige djurvårdaren Kristofer Försäter ”att vi på Nordens Ark fått detta förtroende. Det är mycket känsliga djur och det krävs verklig expertkunskap för att få dem att trivas utanför sin naturliga miljö i regnskogen.”

Nordens Arks professor Claes Andrén berättar att syftet med projektet är att etablera flera livskraftiga populationer av lemurlövgroda inom dess tidigare utbredning i Costa Ricas bergsregnskog. Det sker främst från anläggningar på plats i Costa Rica.

Det är ett unikt projekt eftersom man känner varje individs genetiska bakgrund och när man gör utsättningar i naturen kan man i efterhand se vilka individer som har motståndskraft mot den fruktade svampsjukdomen och ger upphov till en ny population.

Nordens Ark har också finansierat en liten fältstation i bergsregnskogen, vilken forskare som arbetar med projektet kan ha som bas för sitt arbete. Fältarbetet leds av Brian Kubickie som med egna privata medel köpt renskogsområden och gjort dem till naturreservat för lemurlövgrodan.

För mer information vänligen kontakta:

Professor Claes Andrén, [email protected], mobil 0732-706349, eller Djurvårdare Kristofer Försäter, [email protected], mobil 0730-628365

För mer information om lemurlövgrodorna: http://nordensark.se/vara-projekt/lemurlovgroda/