den 22 februari 2018

Lottköpare hjälper Nordens Ark rädda pandorna i Nepal

I går delade Svenska PostkodLotteriet ut sitt miljardöverskott för 2017 till sina förmånstagare. Tack vare alla lottköpare går PostkodLotteriet glädjande nog in med 4,8 miljoner i projektet för att rädda den röda pandan i Nepal. Dessutom fick Nordens Ark även i år ta emot 7 miljoner till arbetet med att rädda världens hotade arter.

Den röda pandan är en nyckelart i Nepals bergsskogar. Hoten mot den är många; avverkning för timmerproduktion och vedeldning, plantager, överbete från boskapen, pälsjakt samt den illegala djurhandeln. I pandans utbredningsområde finns otaliga andra arter som också hotas när bergsskogarna minskar eller försvinner.

De 200 miljoner människor som lever i pandans område är lika beroende av att bergsskogarna finns kvar som pandan är. För att säkerställa det i östra Nepal går nu Nordens Ark in och samarbetar med Red Panda Network. De 4,8 miljonerna är helt avgörande för arbetet med arten i regionen.


- Tack vare de 4,8 miljonerna kommer vi att kunna medverka till en stor förändring för både djur och människor i östra Nepal, säger Christer Larsson, projektledare på Nordens Ark. När jag i natt fick kontakt med våra partners i Katmandu blev de oerhört glada och tacksamma över att vi inom kort kan starta arbetet.

Red Panda Network har arbetat aktivt i Nepal sedan 2007. Samarbetet kommer att fokusera på att skapa och upprätthålla en hållbar livsstil för människorna i östra Nepal och på så sätt bevara bergsskogarna och därmed de djur som lever i dem.

- PostkodLotteriets gåvor ger oss möjlighet att arbeta för att bevara hotade arter genom forskning, naturvård, uppfödning och utbildning, säger Mats Höggren vd på Stiftelsen Nordens Ark. Det är viktiga pengar för oss och särskilt roligt är det att de genom sitt stöd visar hur viktigt arbetet med den röda pandan är.

Den stora gåvan på 7 miljoner går till den dagliga verksamheten med att rädda hotade djur och kommer bland annat gå till det fortsätta arbetet med amurtiger, grönfläckig padda, vitryggig hackspett och snöleopard i fält.

- Det finns många utrotningshotade djurarter i Sverige och den biologiska mångfalden är hotad. Med hjälp av våra lottköpare kan Nordens Ark fortsätta att jobba för att rädda arter som till exempel den grönfläckiga paddan på Öland, säger Roberth Hård, Välgörenhetschef på Novamedia Sverige som driver Postkodlotteriet.
Mats Höggren och Linnéa Johansson har tagit emot checkarna från PostkodLotteriets Rickard Sjöberg, Cecilia Bergendahl och Anders Årbrandt.