den 30 maj 2018

Mnemosynefjäril föds upp på Nordens Ark

Mnemosynefjärilen är en av landets mest hotade fjärilar och ytterst få finns idag kvar i vårt land. För att bevara arten föds sedan 2016  mnemosynefjärilar upp på Nordens Ark. Ägg har samlats in från fjärilar i Blekinge och förökats på Nordens Ark.
 
Arten förekommer i områden i Blekinge, Roslagen, Uppland och Medelpad. I Blekinge finns den kvar i ett område vid Ronneby, men antalet fjärilar är mycket litet.

För att säkra artens förekomst sker sedan 2016 uppfödning av mnemosynefjärilar på Nordens Ark. Ägg har samlats in från fjärilar i Blekinge och förökats på Nordens Ark.

Under vintern har äggen vilat för att i april kläckas som larver. Under några veckor åt larverna sig stora på nunneört innan de förpuppades. I mitten av maj kläcktes så 80talet fjärilar som nu ska para sig och lägga nya ägg.

I år har antalet fjärilar i fångenskap blivit så pass många att en första utsättning av larver kunnat ske i Blekinge. Larver har satts ut i ett av delområdena i Blekinge och fjärilar har börjat kläckas.

Förutom uppfödning av mnemosynefjäril jobbar vi även med restaurering och anpassat bete, en förutsättning för att områdena inte växer igen.

Mnemosynefjäril. Foto: Jimmy Helgesson

Mnemosynefjäril på Nordens Ark. Foto: Jimmy Helgesson