den 26 maj 2016

Naturutbildning till glädje för barn med särskilda behov startar på Nordens Ark

Att kontakt med djur och natur är en viktig del för vårt välbefinnande och vår hälsa är de flesta överens om idag. Barn och ungdomar med särskilda behov har ofta svårt eller ingen möjlighet att idag få ta del av detta. Som ett led i att höja livskvaliteten hos denna utsatta och behövande grupp i samhället startar Nordens Ark en utbildning för deras vårdare och ledsagare.


Fokus kommer att ligga på att underlätta för barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov att vistas i naturen och få kontakt med djur. Utbildningen ger deras vårdare och ledsagare ökad kunskap om och säkerhet när de vistas i naturen. Utbildningen är förlagd till Nordens Arks Ekopark med dess lägerplats, vandringsleder och vindskydd. Momenten som berör djur kommer, förutom den vilda naturen, också att förläggas till Nordens Arks Lantgård och fokusera på kontakt med djuren där. I steg två kommer även vårdtagarna att vara med och under ledning av våra pedagoger vistas i naturen och bland djuren en första gång.


Tanken är att det efter avslutad utbildning ska finnas ett fungerande nätverk för vårdare och vårdtagare där de kan utbyta erfarenheter med andra som deltagit i utbildningen för att på så sätt bli säkrare och tryggare med djur och natur.


Utbildningen innehåller en rad moment som ska skapa trygghet i att vistas i naturen. Därutöver ingår praktiska delar som bland annat att laga mat över öppen eld, övernattning i vindskydd, karta och kompass samt naturlära i form av växter, träd, spår av djur, vilda djur i skogen och tama djur på Lantgården.


Utbildningen har blivit möjlig tack vare stöd från PostkodLotteriet.

 

För mer information kontakta:

Björn Johansson, ansvarig för Djur & Natur - utomhuskurser för vårdare och brukare med särskilda behov,

0523-791 81 eller [email protected]

http://nordensark.se/utbildning/djur-och-naturkurser/